Coronaviruset, uppdaterat 2020-03-25

Information till elever, vårdnadshavare och personal gällande Coronaviruset, uppdaterat 2020-03-25

 

2020-03-25

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Uppdaterade FAQ / Vanliga frågor – gällande Coronaviruset och Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor

 

VRS – Information gällande undervisning 26/3 – 3/4

På grund av personalbrist fortsätter VRS-skolorna (högstadiet) med lärarledd distansundervisning fram till påsklovet.

VRS-skolorna fortsätter att hålla öppet, enligt scenario 3*) fram till den 3 april. Lärarna arbetar från skolan och eleverna deltar i första hand hemifrån. Elever som behöver har möjlighet att arbeta i skolan. Specialpedagoger, kurator och skolsköterska finns på plats. Vi fortsätter att erbjuda lunch för de elever som vill hämta mat. Fyll i detta formulär om matlåda önskas. 

VRS-skolorna räknar med att jobba enligt scenario 2*) efter påsk, dvs med början den 14 april. Vi vill välkomna elever tillbaka till skolan så fort som möjligt. Just nu har vi en situation där för många av vår personal måste jobba hemifrån med hänsyn till sjukfrånvaro, symptom eller av familjeskäl. Att jobba via distansundervisning gör det möjligt för oss att erbjuda lärarledda lektioner.  

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors ledning följer händelserna i samhället och bevakar personalen och elevernas närvaro. Stiftelsen följer utvecklingen och återkommer igen med ett nytt besked om det skulle behövas.    

*) De här är de olika scenarier för verksamheten som vi kan se. 

  1. Öppen skola med vanlig verksamhet. (Normalläget).
  2. Öppen skola med begränsad verksamhet. (Flera lärare och elever hemma sjuka, undervisning sker fysiskt i skolan.)
  3. Öppen skola med distansundervisning i skolan. (Friska arbetar. Lärare är på skolan. Elever är både hemma och, i vissa fall, i skolan.) 
  4. Stängd skolbyggnad med distansundervisning som förmedlas av lärare som befinner sig i skolan (Eleverna är hemma.)
  5. Stängd skolbyggnad med distansundervisning. (Lärare och elever är hemma.)
  6. Stängd skolbyggnad med omorganisation mellan skolor med ändrat schema/timplan. Den här situationen uppstår om ett stort antal lärare är sjuka. (Lärare och elever är hemma.)
  7. Stängd skola och verksamhet. (Skolåret förlängs).

Om du har vidare frågor ber vi dig att i första hand läsa våra FAQ / Vanliga frågor här på Stiftelsens hemsida. Vårt fokus är våra elever, vår personal och på att skapa den bästa möjliga undervisningen. Vi besvarar individuella frågor via mail så snart vi har möjlighet. Frågor angående Stiftelsens beslut besvaras av huvudkontoret på info@vrg.se.

Styrelsen för Stiftelsens Viktor Rydbergs skolor genom    

Kristy Lundström, Skolchef

 

2020-03-20

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

VRS

Elever och vårdnadshavare på VRS (högstadiet) har även fått denna information utskickad på mail.

VRG

För VRG (gymnasiet) finns inget nytt besked, utan vi följer regeringens rekommendation om att även fortsättningsvis hålla skolbyggnaden stängd och bedriva undervisningen på distans.

 

2020-03-19

Livesänd frågestund för vårdnadshavare med Stiftelsens skolchef Kristy Lundström, för VRS och VRG. Från 19/3.

 

2020-03-17

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Elever och vårdnadshavare har även fått nedan information utskickad på mail.

Till VRS elever/vårdnadshavare
Information gällande reviderat beslut för VRS (Högstadiet)
Guide för lärarledd digital distansundervisning (Högstadiet)

 

Till VRG elever/vårdnadshavare
Guide för lärarledd digital distansundervisning (Gymnasiet)

 

2020-03-13

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor beslutar att hålla öppet för undervisning. För att kunna göra detta kommer vi under kommande månad att helt övergå till distansundervisning via digitala lärplattformar.  

Beslutet baseras på Utbildningsministerns uttalande under presskonferens igår kväll (12/3), stor sjukfrånvaro hos både elever och personal, samt vårt fortsatta fokus på att erbjuda en undervisning av hög kvalitet och våra elever och personals välmående. I slutet av denna period kommer rektorerna och Stiftelsens styrelse att utvärdera situationen och fatta vidare beslut om hur undervisningen ska fortgå efter den 20:e april. Terminsplaneringen uppdateras nu, med studiedagar måndag 16 mars och tisdag 17 mars. Då kommer samtliga elever att ha studiedagar, under vilka eleverna förväntas studera hemifrån med uppgifter som de redan tilldelats. Under dessa två dagar kommer all personal att gemensamt förbereda distansundervisningen och göra den omorganisation som krävs för att distansundervisningen ska fungera optimalt. 

VR skolor känner stor tillförsikt, då vi är väl förberedda för distansundervisning. Vi har elever i årskurs 7 på högstadiet till och med årskurs 3 på gymnasiet, som är tillräckligt mogna för att hantera distansundervisning. Vi har kompetent och engagerad personal som bryr sig om våra elever och som kommer att kunna leverera distansundervisning genom våra redan etablerade lärplattformar. Inom Stiftelsen har vi jobbat med digital didaktisk design i flera år som möjliggör fortsatt hög kvalitet i vårt arbete. 

Vi är väl medvetna om den extraordinära situation som vi befinner oss i och som även påverkar er i hemmen. Vi är alla överens om att den bästa undervisningen sker när elever och lärare är fysiskt närvarande i skolan. Inför det faktum att undervisningen kommer att bedrivas digitalt på distans är vi ödmjuka inför utmaningen att leverera samma höga kvalitet på undervisningen som vi är vana med. Omständigheterna kräver dock implementeringen av en gemensam, hållbar lösning. Er vårdnadshavare ber vi om hjälp att stötta ert barn i att hålla fokus och vara flitiga medan de anpassar sig till detta nya sätt att “gå i skolan”, och vi ber även om er förståelse för att en genomgående digital undervisningsmiljö ser annorlunda ut och på många sätt är obruten mark trots att vi är trygga med att kapaciteten finns. Personal kommer att finnas på skolan och elever med särskilda skäl kommer att kunna sköta studierna på plats i sin vanliga skolmiljö.

Situationen utvecklas ständigt och detta är Stiftelsens nuvarande beslut. Vi kommer att skicka ut detaljerad information på tisdag 18 mars, eller tidigare om situationen så kräver, gällande praktisk information, förväntningar samt hur digital undervisning kommer ske på VR skolor. 

Vi arbetar intensivt och fortgående med att hitta de bästa lösningarna. Om du har vidare frågor ber vi dig att i första hand läsa våra FAQ / Vanliga frågor här på Stiftelsens hemsida. Vårt fokus är våra elever, vår personal och på att skapa den bästa möjliga undervisningen. Vi besvarar individuella frågor via mail så snart vi har möjlighet. Frågor angående Stiftelsens beslut, besvaras av huvudkontoret på info@vrg.se

Styrelsen för Stiftelsens Viktor Rydbergs skolor genom

Kristy Lundström

Skolchef

2020-03-10

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Vi har på Campus Djursholm, VRG Djursholm och VRS Djursholm, fått information om att två elever testats positivt för Corona-viruset. Skolledningarna på Campus Djursholm samarbetar med Smittskydd Stockholm. Smittskydd Stockholm sköter smittspårning, dvs de tar kontakt med personer som eventuellt kan ha smittats. 

Precis som i samhället i stort ser vi nu på Campus Djursholm att oron ökar runt situationen med Corona-viruset. Vi vill nu ytterligare förtydliga att det är av yttersta vikt att stanna hemma vid minsta symtom. Att förhindra smittspridning är allas ansvar och vi ber vårdnadshavare, elever och personal att verkligen ta sitt ansvar och inte komma sjuk eller med några symptom till skolan. 

Information om situationen uppdateras kontinuerligt här på Stiftelsens hemsida. Vi prioriterar att stödja elever och personal i deras fortsatta arbete. Därför ber vi er att vid frågor i första hand läsa FAQ / Vanliga frågor. Enskilda frågor försöker vi besvara via mail så skyndsamt som möjligt. 

Styrelsen för Stiftelsens Viktor Rydbergs skolor genom

Kristy Lundström

Skolchef

 

2020-03-06

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor följer noggrant utvecklingen och information om Corona-virusets spridning. Liksom tidigare meddelat följer vi Folkhälsomyndighetens, WHO:s och UD:s rekommendationer.

Elever och medarbetare som har varit hemma denna vecka pga utlandsresa kopplat till riskområde med spridning av Coronavirus ska fortsätta studera/arbeta hemma även nästa vecka (v.11). För information om riskområden mm hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida.

Elever som stannar hemma ska sjukanmäla sig via Schoolity/Schoolsoft/Admentum och dessutom skicka ett mejl till sin skolas EHT-mailadress, se nedan för respektive skola. Berörd personal ska ta kontakt med sin personalansvariga.

Alla andra friska elever och medarbetare kommer till skolan som vanligt. Vi vidtar extra åtgärder, kopplat till hygienrutiner och information till personal och elever, och följer rekommendationer från WHO för att säkerställa arbetsmiljön på våra skolor.

Frånvarande elever följer undervisningen via information som finns i deras vanliga kanaler; Canvas, Schoolity, Schoolsoft och Admentum.

Vi hoppas på förståelse och samverkan under denna tid av extraordinära omständigheter. Vi vill också be er uppmärksamma vidare uppdateringar från skolan, då vi fortsatt följer utvecklingen och information från relevanta myndigheter.

Styrelsen för Stiftelsens Viktor Rydbergs skolor genom

Kristy Lundström                  Jakob Lindgren

Skolchef                               Ansvarig för medicinsk elevhälsa

2020-03-01

UPPDATERAD INFORMATION ANGÅENDE CORONAVIRUSET

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor följer noggrant utvecklingen och information om Corona-virusets spridning. Liksom tidigare meddelat följer vi Folkhälsomyndighetens, WHO:s och UD:s rekommendationer. Med anledning av de senaste uppdateringarna, där Skolverket och Folkhälsomyndigheten i samråd lämnar det till varje huvudman (i vårt fall stiftelsens styrelse) att bedöma vad som är bäst för den egna verksamheten, väljer vi att uppdatera vår information till elever, vårdnadshavare och medarbetare.

Vi tar våra elevers och medarbetares hälsa och säkerhet på allra största allvar. Då vi vet att vi har ett antal elever och personal som har firat sportlov i riskområden, se länk Folkhälsomyndigheten, väljer Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, att be de som vet med sig att de varit i områden där viruset förekommer i stor utsträckning att stanna hemma från skolan under kommande vecka. Under den veckan hoppas vi få veta mer om utvecklingen och därefter kunna ta vidare beslut om vad som är bäst för hälsa och säkerhet.

Elever som stannar hemma ska sjukanmäla sig via Schoolity/Schoolsoft/Admentum och dessutom skicka ett mejl till sin skola:

VRS Djursholm – eht.vrsdjursholm@vrskolor.se   VRG Djursholm – eht.vrgdjursholm@vrskolor.se 

VRS Sundbyberg – eht.vrssundbyberg@vrskolor.se  VRG Sundbyberg – eht.vrgsundbyberg@vrskolor.se

VRS Vasastan – eht.vrsvasastan@vrskolor.se              VRG Jarlaplan – eht.vrgjarlaplan@vrskolor.se

VRG Odenplan – eht.vrgodenplan@vrskolor.se

Berörd personal ska ta kontakt med sin personalansvarig.

Om en elev eller medarbetare tillhör en grupp med särskild hög hälsorisk uppmanas de att i första hand ta kontakt med sin läkare för att rådgöra, men är också välkommen att kontakta elevhälsa eller personalansvarig.

Frånvarande elever följer undervisningen via information som finns via deras vanliga kanaler, Canvas, Schoolity, Schoolsoft och Admentum. I övrigt går det bra att kontakta mentor för eventuella frågor.

Vi hoppas på förståelse och samverkan under denna tid av extraordinära omständigheter. Vi vill också be er uppmärksamma vidare uppdateringar från skolan, då vi fortsatt följer utvecklingen och information från relevanta myndigheter.

Styrelsen för Stiftelsens Viktor Rydbergs skolor genom

Kristy Lundström                    Jakob Lindgren,

Skolchef                                 Ansvarig för medicinsk elevhälsa

 

2020-02-28

Information om Coronaviruset

Alla elever och alla medarbetare på VR Skolor ombedes följa Utrikesdepartementets rekommendationer om att undvika resor till områden som har blivit hårt drabbade av Coronaviruset. VR Skolor följer noggrant utvecklingen och följer information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, UD och WHO gällande viruset. Specifik information ges också till rektorer från Skolverket och Folkhälsomyndigheten hur skolor bör agera i rådande situation. Informationen kommer att uppdateras på vår hemsida kontinuerligt.

När elever och personal återvänder till skolan efter sportlov

Just nu bedöms risken för allmän spridning av viruset i Sverige som låg. Det finns inga skäl för friska elever och medarbetare som har varit på resande fot under sportlovet att stanna hemma från skolan. Detta gäller oavsett var man har befunnit sig under lovet. Självklart bör man dock vara uppmärksam på sjukdom och symtom som hosta eller andra luftvägssymtom och feber. Om elev eller medarbetare får dessa symtom bör man stanna hemma och kontakta 1177 Vårdguiden.

För att undvika smittspridning oavsett typ av virus rekommenderar Folkhälsomyndigheten följande:

 • En allmän förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Vi rekommenderar att löpande hålla sig uppdaterad via myndigheternas webbsidor. Även på WHO:s webbsida finns information att tillgå. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar ses nedan:

 

Frågor?

Allmänna frågor om viruset besvaras bäst via information i länkarna ovan eller via sjukvården. Vid misstanke om sjukdom eller smitta kontaktas sjukvården alltid direkt t.ex. via Vårdguiden telefon 1177 eller 1177.se.

VR Skolors skolsköterskor finns också tillgängliga för vidare frågor:

VRSV – Gunilla Serlén – gunilla.serlen@vrg.se             VRGO/VRGJ – Marie Lövholm – marie.lovholm@vrg.se

VRSS/VRGS – Israa Abdali – israa.abdali@vrg.se           VRGJ – Helene Hagman –  helene.hagman@vrg.se

VRSD – Jessica Berg von Linde – jessica.berg@vrg.se   VRGD – Ann-Charlotte Wahlberg – ann-charlotte.wahlberg@vrg.se

 

Kristy Lundström,               Jakob Lindgren,
skolchef                               ansvarig för medicinsk elevhälsa
kristy.lundstrom@vrg.se     jakob.lindgren@vrg.se