VRS

Grundskolor

Konst och vetenskap

På Viktor Rydbergs skola lägger du en gedigen grund för studier på gymnasiet, samtidigt som du utvecklar din kreativa förmåga. Att akademiska prestationer och kreativitet går hand i hand är en tanke som genomsyrar undervisningen på VRS grundskolor. Därför kännetecknas undervisningen av en omväxlande och varierad pedagogik. Alla sinnen involveras i lärandet och vi uppmuntrar eleverna att utveckla sin kreativitet. Dessutom erbjuder våra högstadieskolor möjlighet till kunskapsfördjupning genom utökade timmar inom ämnena musik, engelska och matematik.