Välkommen till

VRG Djursholm

VRG Djursholm är stiftelsens första skola som startade 1994. Skolan ligger i en vacker miljö nära bussförbindelser och Roslagsbanan. Här undervisas du av skickliga lärare som sätter eleven i centrum. Hos oss får varje enskild elev de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier och förberedas för att i framtiden framgångsrikt kunna ta sig an såväl universitetsstudier som ett utmanande och föränderligt arbetsliv. Du kan välja både teoretiska och kreativa fördjupningskurser och du har möjlighet att inom ditt individuella val välja kurser som ger meritpoäng för vidare studier. Alla elever erbjuds att läsa Entreprenörskap för att uppmuntra till problemlösning och kreativt tänkande. På skolan finns elevföreningar som exempelvis elevkåren och idrottslaget som deltar i idrottsutbyten med andra skolor i Sverige.

1.

Du får en mycket bra förberedelse för vidare studier och arbetsliv i Sverige eller utomlands, och blir rustad för att möta morgondagens krav på kunskaper och färdigheter.

2.

Vi har högt ställda ambitioner när det gäller undervisningens akademiska nivå och vi är övertygade om värdet av att utveckla sin kreativitet, såväl konstnärligt som inom andra områden.

3.

Utbildningarna på VRG har som mål att ge kunskaper och färdigheter med sikte på framtiden, med personlig omsorg om individen.

Upptäck

Våra program

Upptäck våra

Inriktningar

Inriktningar

Programstrukturer

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

Drömmer du om att starta ett eget företag eller att arbeta med marknadsföring, ledarskap och organisation? På ekonomi-inriktningen fördjupar du dig inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering samt marknadsföring.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning ekonomi skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning Ekonomi (400p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

100p

Företagsekonomisk
specialisering, entreprenörskap*

100p

Matematik 3b

100p


Programfördjupning, elevvald** (200p)

Engelska 7

100p

Geografi

100p

Grafisk kommunikation

100p

Humanistik och samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Internationella relationer

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk steg
1-5

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Rätten och samhället

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Bild specialisering, endast om
du läst bof 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1 och 2

100p

Språk specialisering: Retorik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Samhällsvetenskapsprogrammet på VRG Djursholm ger vid sidan av programmets betoning på den internationella världen också ett tydligt fokus på de beteendevetenskapliga ämnena såsom kommunikation, ledarskap, psykologi och sociologi. Det är ett brett högskoleförberedande program som ger dig goda grunder inför vidare studier och arbete i såväl Sverige som utomlands. Som förberedelse för detta kan viss undervisning ske på engelska. Inom ramen för de individuella valen kan du välja kurser från flera olika kunskapsområden t ex från de andra programmen eller estetiska kurser.

Är du intresserad av vad som formar och påverkar människan? Vet du varför länder agerar som de gör? Vill du arbeta med människor, internationella relationer eller samhällsfrågor, och bygga en grund för vidare utbildning? Genom den här inriktningen får du kunskaper i psykologi, sociologi, internationella relationer och ledarskap som hjälper dig att utveckla förmågan att se samband i hur människor och samhällsstrukturer interagerar med varandra. Tillsammans med möjligheten att även välja till estetiska kurser är detta program perfekt för den som värdesätter bildning!

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (300p)

Filosofi 1

50p

Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning Beteendevetenskap (450p)

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2a

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p


Programfördjupning Internationell profil* (300p)

Engelska 7

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Individuellt val** (200p)

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Geografi

100p

Grafisk kommunikation 1

100p

Humanistisk samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Körsång 1 och 2

100p

Matematik 3b

100p

Moderna språk steg 1-5

100p

Naturkunskap 2

100p

Privatjuridik

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

** Utbudet av kurser kan komma att förändras.

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Är du intresserad av samspelet mellan människan och miljön och av hur olika faktorer kan stödja en hållbar samhällsutveckling? Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi och låter dig studera människan som biologisk, social och kulturell varelse. Du får en fördjupad förståelse för hur vi samspelar med naturen, samhället och tekniken.

För att söka till denna inriktning väljer du Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap på Gymnasieantagningen. Inför årskurs 3 kommer du få valet att välja inriktningen naturvetenskap och samhälle.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap och samhälle skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (550p)

Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Entreprenörskap*

100p

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle (300p)

Biologi 2/Fysik 2/Kemi 2

100p

Geografi 1

100p

Samhällskunskap 2

100p

Programfördjupning, elevvald** (200p)

Engelska 7

100p

Humanistisk och samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Matematik 4

100p

Matematik 5

100p

Matematisk specialisering

100p

Moderna språk steg 1-5

100p

Naturvetenskaplig specialisering

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Psykologi 1 + Psykologi 2

50+50p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Bild specialisering, endast om
du läst Bof 1b

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Körsång 1 och 2

100p

Privatjuridik

100p

Språk specialisering: Retorik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras


Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Drömmer du om att studera till arkitekt, veterinär, läkare, spelutvecklare eller ingenjör? Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och du går ut gymnasiet med högsta behörighet till de allra flesta högskolorna. På VRG blandas det teoretiska med praktisk erfarenhet genom experiment, laborationer, fältstudier och andra moment.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning Naturvetenskap (400p)

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p

Programfördjupning, elevvald** (200p)

Engelska 7

100p

Geografi

100p

Humanistisk och samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Matematik 5

100p

Matematisk specialisering

100p

Moderna språk steg 1-5

100p

Naturvetenskaplig specialisering

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Psykologi 1 och 2

50+50p

Samhällskunskap 2

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Bild specialisering, endast om
du läst Bof 1b

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Körsång 1 och 2

100p

Privatjuridik

100p

Språk specialisering: Retorik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa programmet ** Utbudet av kurser kan komma att förändras


Varför du ska välja

VRG Djursholm

Undervisning delvis på engelska.

Att behärska det engelska språket i tal och skrift är en framgångsfaktor som blir allt viktigare. Undervisningen på VRG sker därför både på svenska och engelska. Under gymnasietiden kommer elevernas undervisning delvis att ske på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Vilka kurser som ges på engelska varierar.

Mentorföretag på VRGD.

Med målsättningen att bygga broar mellan skola och näringsliv får alla ekonomielever på VRG Djursholm arbeta med ett mentorföretag i företagsekonomikurserna i årskurs 2 och 3. Mentorföretagen ger möjlighet för eleverna att få arbeta med konkreta exempel och högaktuella frågor inom marknadsföring, ledarskap och entreprenörskap.

Sam-Beteende med internationell profil.

Genom programmet får man blicka ut i världen via kurserna internationella relationer, engelska 7 och kultur- och idéhistoria. Gillar du att debattera och intresserar du dig för andra kulturer? Då kan du här delta i MEP, Model European Parliament tillsammans med övriga VR-skolor. Du kommer även att få möjlighet att träffa och knyta kontakt med flera skolor i Europa.

Natur på VRGD.

Läser man det Naturvetenskapliga programmet blir man väl förberedd för fortsatta studier. Hos oss finns välutrustade labbsalar och närhet till fin natur, som passar bra för exkursioner i närområdet. Skolan har även ett utarbetat samarbete med Vetenskapens Hus vid Stockholms universitet dit våra elever får komma och utföra en del projekt och intressanta laborationer.

Idrottssamarbetet SIPSI.

På VRG Djursholm finns ett unikt och traditionsbundet idrottssamarbete kallat SIPSI, som står för Svenska internat- och privatskolors idrottsorganisation. I Sipsi ingår skolorna Lundsberg, Sigtuna humanistiska läroverk samt Enskilda gymnasiet. Skolorna tävlar under läsåret i grenar som exempelvis fotboll, basket, badminton, rodd och schack. Ett fint sätt att stärka VRG-andan.

Läs mer i vår broschyr.

LOKAL INFORMATION VRG Djursholm

Läsårstider 2024

Skolstart VT-24
10 januari

Sportlov VT-24
26 februari – 1 mars

Påsklov VT-24
29 mars – 5 april

Lovdag
1 maj

Kristi Himmelsfärd
9 maj – 10 maj

Nationaldag
6 juni

Skolavslutning VT-24 åk 1 & 2
10 juni

Student 2024
7 juni

Skolstart HT-24 åk 1
19 augusti

Skolstart HT-24 åk 2 & 3
21 augusti

Höstlov HT-24
28 oktober – 1 november

Julavslutning HT-24
20 december

Lär känna

Skolledningen

Biträdande rektor Anna Gobén-Haleen, rektor Lotta Nordgren och biträdande rektor Frida Stavrén

Intervju med

Rektor

Lotta Nordgren har arbetat som rektor på Viktor Rydbergs samskola Djursholm sedan 2017 och har nyligen utökat sin befattning som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Djursholm från och med 2023. Med en bakgrund som lärare i svenska och tyska, både inom stiftelsen och Täby kommun, är hon inte bara en engagerad utbildningsledare utan också en brobyggare mellan ungdomsåren och gymnasiet, vilket ger eleverna en kontinuitet och en fördelaktig övergång i deras utbildningsresa.

Kontakta

Elevhälsan

Vi på elevhälsan på VRG Djursholm består av kurator, skolsköterska och specialpedagoger, och vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi kan vara ett stöd och hjälp för dig i frågor kring ditt fysiska och psykiska mående och till oss är du välkommen med stort som smått. Vi arbetar på skolan med förebyggande och hälsofrämjande arbete och finns på plats måndag-fredag. Du är, som elev, alltid välkommen att titta förbi!

Ann-Charlotte Wahlberg

Skolsköterska
ann-charlotte.wahlberg@vrg.se

Erica Hebbe

Skolkurator
erica.hebbe@vrg.se

Helena Swärd Granath

Specialpedagog
helena.sward.granath@vrskolor.se

Karin Nerell Granath

EHT-koordinator
karin.granath.nerell@vrg.se

Frida Stavrén

Bitr. rektor ansvarig för EHT
frida.stavren@vrg.se

Läs mer om

Vardagen på VR

Hall of Fame VRG-musikalen

Sedan 1995 har elever och lärare på Viktor Rydbergs alla gymnasieskolor gått ihop för att tillsammans tolka en musikal. Från…

Årets musikal 2024: SPRING AWAKENING

SPRING AWAKENING VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM 13.1-20.1 2024 / Använd vår kampanjkod HAPPYSPRING för att få 30% rabatt vid köp av…

Hitta svar på vanliga frågor

Frågor & svar

Du söker på samma sätt som till andra skolor. Det är Gymnasieantagningen i Stockholms län som handhar intagningen.

I Admentum kan elev och vårdnadshavare anmäla frånvaro, se läxor, omdömen, schema, läsa allmän information från skolans ledning och pedagogiska personal. Här finns även länkar som hjälper dig i dina studier.

Logga in på Admentum

Problem med att logga in?

Ta kontakt med support här.

För elever under 18 år är det vårdnadshavaren som gör frånvaroanmälan. Om en anmälan inte har gjorts och eleven inte har närvaro, delges vårdnadshavaren detta via sms. Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av skolans intranät.

Gör frånvaroanmälan

Föräldraföreningens syfte är att möjliggöra ett nära samarbete mellan skola, hem och fritid genom ett nätverk av engagerade föräldrar. Kontakta föräldraföreningen direkt om du är intresserad av att bli medlem!

VRG Djursholms föräldraförening

Tveka inte att

Kontakta oss

Kontakt

08-622 21 10
info@vrgdjursholm.vrskolor.se

Adress

Viktor Rydbergs väg 31
182 62 Djursholm

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls
i Admentum

VRG Djursholm

Ansök till VRG Djursholm

Ansök till VRG Djursholm via Gymnasieantagningen.