VRG

Gymnasieprogram

På VRG finns det fyra olika gymnasieprogram med 12 olika inriktningar.
Alla gymnasieprogram på VRG är högskoleförberedande.