Amanda Hurst är skolchef och leder organisationens operativa arbete med ansvar för utvecklingen av skolornas verksamhet. Skolchefen rapporterar direkt till styrelsen som är ytterst ansvarig. Skolchefen arbetar från huvudkontoret och har nära kontakt med skolornas rektorer.

Fråga:

Vad är det bästa med att vara skolchef på Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor?

Svar:

Vår organisation präglas av ett oerhört stort driv och engagemang vilket gör det till en inspirerande och dynamisk arbetsplats. Att vara skolchef innebär att jag har möjlighet att påverka många barn och ungdomars utbildning och därmed liv.

Fråga:

Vad fick dig att vilja börja arbeta inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor?

Svar:

Kompromisslösheten – vi ska göra gott! Samma värderingar har drivit oss under alla år och kommer att fortsätta driva oss framåt.

Fråga:

Hur har din syn på utbildningssektorn och din roll som skolchef utvecklats sedan du tillträdde för tre år sedan? Vilka insikter har du fått under den tiden?

Svar:

Jag visste naturligtvis sedan tidigare att skola och utbildning är oerhört komplext men jag skulle nog ändå säga att jag ständigt förvånas över bredden i uppdraget och komplexiteten i det stora och det lilla.

Fråga:

Vilka är de största utmaningarna och framgångarna du har upplevt som skolchef?

Svar:

Två år av lågintensiv kris under pandemin var naturligtvis väldigt utmanande och tog oerhört mycket energi. Man lär sig dock av kriser och det gjorde vi verkligen under pandemin. Att vår skola i Fisksätra, Nacka nu är så välfungerande och att vi får så fina resultat där är jag extra glad och stolt över, inte minst p.g.a. att jag vet hur mycket personalen där kämpat för att få det så bra som det är. Stiftelsen har blivit nästan dubbelt så stor på fyra år vilket har varit en utmaning men som jag tycker har landat väl. Det visar att våra strategier håller och att vi verkligen har fantastiska medarbetare, nya som “gamla”.

Fråga:

Vilka värderingar är viktiga för dig, inom skola?

Svar:

I mitt ledarskap utgår jag alltid ifrån alla människors lika värde, och rätten till en bra utbildning. Det kan låta som en självklarhet, men för mig är det centralt i allt jag gör. Genom att vi ger våra elever både den bästa möjliga bildningen och utbildningen vi kan, så har vi en chans att göra skillnad i samhället. Våra ungdomar är framtidens samhällsbyggare, och därför ska vi alltid uppmuntra kreativa lärmiljöer där eleven är i centrum och alla elever kan växa. I mitt ledarskap är jag starkt värderingsdriven, och det är en bidragande anledning till att jag har fått uppdraget som skolchef.

Fråga:

Slutligen, vad är din vision för framtiden för Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor? Vilka förändringar och mål har du för organisationen på kort och lång sikt?

Svar:

Vi fortsätter att arbeta mot samma vision som vi har gjort hela tiden. Jag hoppas att vi kan fortsätta att vara en god förebild – så här kan skola vara.