Välkommen till

VRS Nacka

VRS Nacka startade sin verksamhet i augusti 2021 och sakta och varsamt byggs skolan ut. Nu går ca 260 elever i förskoleklass till åk 6. Skolan ligger i Fisksätra på Brantvägen 1, högt beläget med utsikt över havet och nära till Saltsjöbanan. Som alltid på Viktor Rydbergs skolor står eleven i centrum, och elevers måluppfyllelse och välmående ligger till grund för utformningen av verksamheten. “Hjärnan vill ha roligt” och därför ska undervisningen vara lustfylld och skolmiljön inspirerande.

1.

Eleven i centrum, och elevernas måluppfyllelse och välmående ligger till grund för utformningen av verksamheten.

2.

Hjärnan vill ha roligt, undervisningen är stimulerande och skolmiljön inspirerande.

3.

På VRS läggs stor vikt vid läs- och skrivutveckling, en förutsättning för ett livslångt lärande och skolframgång.

MÖT

Viktor Rydbergs elever

Varför du ska välja

VRS Nacka

Se filmen om VRSN.

Välkommen till Viktor Rydbergs skola Nacka i Fisksätra! Ta gärna del av filmen om skolans verksamhet.

Livslång lust till lärandet.

Vårt viktigaste uppdrag är att ge eleverna goda kunskaper och en livslång lust att lära. En trygg miljö präglad av god arbetsro är grunden för all undervisning. Vi ser skapande och undersökande arbete och lek som väsentliga delar i det aktiva lärandet.

Pedagogik på VRS.

På Viktor Rydbergs skolor möter eleverna en varierad och omväxlande pedagogik. Våra engagerade lärare har stor frihet att utveckla sina arbetssätt. Upplevelsebaserad inlärning är en del av undervisningen och digitala hjälpmedel ger många möjligheter att individualisera och utveckla pedagogiken, ett område där stiftelsens skolor ligger långt framme.

Läs mer om skolan.

LOKAL INFORMATION VRS nacka

Läsårstider 23/24

Skolstart HT-23
21 augusti

Höstlov HT-23
30 oktober-3 november

Julavslutning HT-23
22 december

Skolstart VT-24
9 januari

Sportlov VT-24
26 februari-1 mars

Påsklov VT-24
29 mars-5 april

Lovdag – Fritids stängt
1 maj

Kristihimmelsfärd (Lovdagar) Fritids stängt
9 maj-10 maj

Nationaldag
6 juni

Skolavslutning VT-24
12 juni

Möt

Skolledningen

Biträdande rektor Diana Gutherc och rektor Lisa Dahlberg

Intervju med

Rektor

Lisa Dahlberg är rektor på Viktor Rydbergs skola Nacka (F-6) sedan våren 2022. Dessförinnan arbetade Lisa som rektor på VRS Sundbyberg från år 2017 och innan det på VRG Jarlaplan under åren 2012-2017. Hennes arbetsplats har varit inom stiftelsen sedan 1998 när hon började arbeta som dramalärare på VRG Odenplan och VRG Djursholm.

Kontakta

Elevhälsan

Karin Westerlund

Skolsköterska
karin.westerlund@vrskolor.se

Ylva Peterson

Specialpedagog
ylva.peterson@vrskolor.se

Lisa Dahlberg

Rektor ansvarig för Elevhälsa
lisa.dahlberg@vrskolor.se

Diana Gutherc

Bitr. rektor ansvarig för Elevhälsa
diana.gutherc@vrskolor.se

Läs mer om

Vardagen på VR

Hall of Fame VRG-musikalen

Sedan 1995 har elever och lärare på Viktor Rydbergs alla gymnasieskolor gått ihop för att tillsammans tolka en musikal. Från…

Årets musikal 2024: SPRING AWAKENING

SPRING AWAKENING VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM 13.1-20.1 2024 / Använd vår kampanjkod HAPPYSPRING för att få 30% rabatt vid köp av…

Hitta svar på vanliga frågor

Frågor & svar

VRS är en fristående skola som är öppen för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Finns det plats på skolan har alla rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i den kommun där eleven är bosatt eller i en annan kommun. Syskonförtur tillämpas.

Frånvaroanmälan görs via vårdnadshavarens konto på Admentum. Om du glömmer bort att frånvaroanmäla ditt barn, får du ett sms eller mail som meddelar att barnet inte är i skolan.

Gör frånvaroanmälan

Skolans elevråd träffas flera gånger per termin och bidrar med idéer och tankar kring hur vi kan göra vår skola ännu bättre.

Elever som vill gå på VRS Nacka anmäler sig i vår kö. Intagningen tillämpar närhetsprincip till 50% av platserna och 50% av platserna ges utifrån kötid. Här kan du ställa ert barn/era barn i kö till skolan, för skolstart till hösten eller senare år. Under skolvalsperioden behöver du som vårdnadshavare även gå in i Nacka kommuns skolvalssystem ”Mitt skolval” och välja VRS Nacka.

Din plats i kön baseras på registreringsdatum och tidpunkt. Kommunikationen i antagningsprocessen sker digitalt, se därför till att uppdatera e-postadresser och övriga kontaktuppgifter i vårt kösystem. Skolan följer Nacka kommuns tidplan för skolval och meddelar besked om plats i enlighet med den.

På Admentum kan elev och vårdnadshavare se schema, läxor, återkoppling, matsedel, terminsplanering och annan information från skolans ledning och pedagoger.

Logga in på Admentum

Problem med att logga in?

Ta kontakt med support här.

Tveka inte att

Kontakta oss

Kontakt

076-898 60 21
info@vrsnacka.vrskolor.se

Adress

Brantvägen 1
133 42 Saltsjöbaden

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls
i Admentum

VRS Nacka

Hur ställer jag mitt barn i kö?

Ställ ditt barn i kö till VRS Nacka nedan.