Naturvetenskapsprogrammet

Varför naturvetenskapsprogrammet på vrg?

Alla nobelpristagare börjar någonstans.

Är du intresserad av naturen, fysik, kemi och vill förstå hur allt hänger ihop? Det här är programmet för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor. Du kommer att utveckla din förståelse för naturvetenskapliga ämnen och teorier, samt lära dig att tänka kritiskt och resonera logiskt.

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning med många valmöjligheter. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

1.

Är du intresserad av naturvetenskapliga ämnen och vill få en djupare förståelse för naturvetenskaplig teori och praktik?

2.

Programmet förbereder dig för högre studier inom naturvetenskap, teknik, medicin eller andra relaterade områden, samt ger en stark grund för arbete inom vetenskapliga och tekniska yrken.

3.

Programmet är ett utmärkt val för dig som vill ha en bredd i din utbildning oavsett studier efter gymnasiet.

Programmet finns hos dessa

Skolor

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar

Naturvetenskap

Finns hos

Natur & samhälle

Finns hos

Särskild variant bild

Finns hos

Särskild variant musik

Finns hos

Inriktningar

Färdighetsprover

Ansökan och färdighetsprov

Mer information om detta kommer snart.

Ansökan och färdighetsprov

För att ansöka till det här programmet, gå till Gymnasieantagningen och registrera dig!

Alla som söker kommer att få information om inlämning av arbetsprover och tid för färdighetsprov. Du kommer få inbjudan till en specifik dag och tid för praktiskt prov på skolan. Då tar du också med dina förberedda arbetsprover för inlämning.
Du kan få upp till 100 poäng på arbetsproverna och färdighetsprovet, som sedan läggs ihop med den totala poängen från dina högstadiebetyg. Maximalt antal poäng är 440 (betyg + färdighetsprov). Det är detta meritvärde som avgör din rangordning bland övriga sökande. För att bli antagen måste du ha betyget C eller högre i Bild från högstadiet.

Juryn som bedömer ditt färdighetsprov består av bildlärare på Viktor Rydberg gymnasium.

Arbetsproverna som görs hemma och lämnas in består av tre delar

A

Ett tecknat självporträtt

(Material exempelvis blyerts, kol, tusch.)

B

En målning med temat ”resa”

(Material exempelvis akvarell, akryl, olja, tempera eller blandteknik.)

C

En skulptur eller tredimensionell form

(Material exempelvis lera, gips, papper, kartong, ståltråd, trä, textil eller blandteknik.) Skulpturen eller den tredimensionella formen fotograferas ur två olika vinklar och endast de två fotografierna lämnas in.

Proverna sammanställs enligt följande

På högst 3 hårda ark av kartong (med maxformat 50×70 cm) monteras teckning, målning samt två stycken fotografier av skulpturen/det tredimensionella arbetet. Observera att fotografierna ska vara tagna från olika håll. Skriv namn och adress på framsidan på samtliga kartongark! Kartongarken skall sedan samlas i en mapp som enkelt kan öppnas och återförslutas. (Målningar måste vara torra för att lämnas in. Endast fotografier av skulpturen lämnas in.)

De kriterier som bedöms i provet är

  • Färdigheter med material och teknik 
  • Konstnärlig förmåga och uttryck
  • Kreativitet och idérikedom

Datum för färdighetsprov och inlämning av arbetsprov

Inlämning av arbetsprover – naturvetenskapsprogrammet inriktning bild och form sker torsdag den 25 maj samtidigt som du besöker skolan för att genomföra färdighetsprov på plats. Mer information kommer om exakt tid.

Om du har frågor om inlämningen, hör av dig till Maja Lindvall.

Plats färdighetsprov

Färdighetsprovet för andra sökomgången kommer att genomföras på plats i skolan torsdagen den 25 maj. Kallelser med tid kommer att skickas ut via mejl.

Campus Viktor Rydberg, Frejgatan 30.
Gå till skolans ingång och följ sedan skyltarna.

Hitta till oss på Campus Viktor Rydberg.

Ansökan och färdighetsprov

Du söker till detta program via Gymnasieantagningen. Efter ansökan kommer du att få ett mejl där du ombeds att anmäla dig till ett färdighetsprov. Du behöver inte registrera dig någonstans för att få detta mejl, som skickas till den mejladress du har uppgett till Gymnasieantagningen.

Alla som söker till Naturvetenskapsprogrammet, särskild variant musik med pop- och rockinriktning, blir kallade till ett färdighetsprov. Du kan maximalt få 100 poäng på färdighetsprovet, som sedan läggs ihop med den totala poängen från dina högstadiebetyg. Maximalt antal poäng är 440 (betyg + färdighetsprov). Det är detta meritvärde som avgör din rangordning bland övriga sökande. För att bli antagen måste du ha betyget C eller högre i Musik från högstadiet. Färdighetsprovet består av tre delar.

A

Framför egen låt

Du spelar och/eller sjunger en låt som du valt själv. Vill du ha ackompanjemang till din låt kan du ha med en inspelad bakgrund. Du kan också få hjälp av juryn med piano- eller gitarrkomp. Tag i så fall med noter/ackord, eller maila dessa till oss i förväg.

B

Obligatorisk låt

Du spelar och/eller sjunger en av våra obligatoriska sånger. Du väljer någon av dessa:
Himlen är oskyldigt blå,
You Are The Sunshine Of My Life.
Spelar du ett kompinstrument, som gitarr eller piano, vill vi gärna höra dig kompa, dvs spela efter ackordanalysen. Om du kan spela fler än ett instrument, finns möjlighet att visa det. Bara det sker inom de 10 minuter du har med juryn.

C

Intervju

I samband med provet pratar vi med dig och ställer frågor kring din musikaliska bakgrund. Är du basist eller trummis kan ett kort oförberett prov tillkomma.

Datum färdighetsprov

Färdighetsprovet för särskild variant musik äger rum under v.10 den 7/3 och 8/3 samt under v.11 den 11/3.

Har du frågor om själva färdighetsproven kontakta Carina Johansson eller Anton Lillienwall.

Plats färdighetsprov

Färdighetsproven i musik äger rum på
Frejgatan 30 i våra musiksalar.

Hitta till oss på Campus Viktor Rydberg.

Vad händer

Efter gymnasiet?

Går du Naturvetenskapliga programmet har du alla förutsättningar för att fortsätta dina studier på universitet mot ditt drömyrke.

Kunniga & engagerade lärare

Med eleven i centrum finns stiftelsens fantastiska och ambitiösa lärarkår för att stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära hos eleverna.

Höga studieresultat

Med en pedagogik i framkant och med fokus på att hjärnan vill ha roligt når Viktor Rydbergs elever enastående resultat.

Utbildning inför framtiden

Med en utbildning från Viktor Rydberg rustar vi dig inför framtida vidare studier eller arbetsliv i Sverige eller utomlands.

Naturvetenskapsprogrammet

Hur ansöker jag?

För att läsa Naturvetenskapsprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium behöver du gå till Gymnasieantagningen och registrera dig!