Naturvetenskapsprogrammet

Varför naturvetenskapsprogrammet på vrg?

Alla nobelpristagare börjar någonstans.

Är du intresserad av naturen, fysik, kemi och vill förstå hur allt hänger ihop? Det här är programmet för dig som är intresserad av naturvetenskapliga ämnen och frågor. Du kommer att utveckla din förståelse för naturvetenskapliga ämnen och teorier, samt lära dig att tänka kritiskt och resonera logiskt.

Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill ha en högskoleförberedande utbildning med många valmöjligheter. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

1.

Är du intresserad av naturvetenskapliga ämnen och vill få en djupare förståelse för naturvetenskaplig teori och praktik?

2.

Programmet förbereder dig för högre studier inom naturvetenskap, teknik, medicin eller andra relaterade områden, samt ger en stark grund för arbete inom vetenskapliga och tekniska yrken.

3.

Programmet är ett utmärkt val för dig som vill ha en bredd i din utbildning oavsett studier efter gymnasiet.

Naturvetenskapsprogrammet

Inriktningar

Information gällande Naturvetenskapsprogrammet särskild variant bild/musik till läsåret 24/25 på Campus Viktor Rydberg
Möjlighet för estetisk och konstnärlig fördjupning kvarstår på Naturvetenskapsprogrammet på Campus Viktor Rydberg. Konst, musik och litteratur är en viktig del av den utbildning och upplevelse vi vill erbjuda. Vi erbjuder flera estetiska kurser, särskilt inom musik och bild, för dem som önskar fördjupa sig inom dessa ämnen. 

Om du är särskilt intresserad av bild eller musik och redan nu vet att du skulle vilja gå fördjupningskurser i musik eller bild anmäler du ditt intresse nedan.

Läsåret 24/25 kan elever tyvärr inte söka Naturvetenskapsprogrammet särskild variant musik NAMUS och Naturvetenskapsprogrammet särskild variant bild NABIL. Skolor får tillstånd för fyra antagningsår och läsåret 24/25 har vi inte tillstånd för antagning. Vi kommer däremot att utöka platserna på Naturvetenskapsprogrammet inriktning natur, något som länge har efterfrågats. 

Detta innebär att man som elev får full naturbehörighet automatiskt. På de särskilda varianter med inriktning bild och musik har man tidigare saknat fysik 2.

Naturvetenskap

Finns hos

Natur & samhälle

Finns hos

Särskild variant bild

Finns hos

Särskild variant musik

Finns hos

Inriktningar

Programstrukturer och färdighetsprover

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Drömmer du om att studera till arkitekt, veterinär, läkare, spelutvecklare eller ingenjör? Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och du går ut gymnasiet med högsta behörighet till de allra flesta högskolorna. På VRG blandas det teoretiska med praktisk erfarenhet genom experiment, laborationer, fältstudier och andra moment.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning Naturvetenskap (400p)

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p

Programfördjupning, elevvald** (200p)

Engelska 7

100p

Geografi

100p

Humanistisk och samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Matematik 5

100p

Matematisk specialisering

50p

Moderna språk steg 1-5

100p

Naturvetenskaplig specialisering

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Psykologi 1 och 2

50+50p

Samhällskunskap 2

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Bild specialisering,
endast om du läst Bof 1b

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Körsång 1 och 2

100p

Privatjuridik

100p

Språk specialisering: Retorik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa programmet ** Utbudet av kurser kan komma att förändras


Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Drömmer du om att studera till arkitekt, veterinär, läkare, spelutvecklare eller ingenjör? Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och du går ut gymnasiet med högsta behörighet till de allra flesta högskolorna. På VRG blandas det teoretiska med praktisk erfarenhet genom experiment, laborationer, fältstudier och andra moment.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Biologi 1

100p

Fysik 1a

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning Naturvetenskap (400p)

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p


Programfördjupningskurser* (200p)

Naturvetenskaplig specialicering
(ej obligatorisk på musikprofil
och bildprofil, istället valbar)

100p

Matematik 5/Engelska 7/Retorik/
Filosofi+Psykologi

100p

Individuellt val* (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Musikprofil (Ensemble 1 +
Gehörs- och musiklära)

200p

Bildprofil (Bild och form 1b +
Bild och form spec.)

200p

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysik 2

100p

Fysisk teater

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationell ekonomi

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Ledarskap och organisation

100p

Matematik 4

100p

Matematik 5

100p

Matematik specialisering

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturvetenskaplig specialiering

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Samhällskunskap 2

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Sociologi

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

Vill du läsa en estetisk kurs utöver 2500 poäng, så kommer det valet att godkännas.

*Utbudet av kurser kan komma att förändras.

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Drömmer du om att studera till arkitekt, veterinär, läkare, spelutvecklare eller ingenjör? Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och du går ut gymnasiet med högsta behörighet till de allra flesta högskolorna. På VRG blandas det teoretiska med praktisk erfarenhet genom experiment, laborationer, fältstudier och andra moment.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Biologi 1

100p

Fysik 1a

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning naturvetenskap (400p)

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p

Programfördjupning, skolans val* (100p)

Entreprenörskap

100p

Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Filosofi 1 & Psykologi 1

50p + 50p

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Internationell ekonomi

100p

Matematik 5

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Naturvetenskaplig
specialisering, Forensic Science

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Musik

100p

Privatjuridik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Är du intresserad av samspelet mellan människan och miljön och av hur olika faktorer kan stödja en hållbar samhällsutveckling? Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi och låter dig studera människan som biologisk, social och kulturell varelse. Du får en fördjupad förståelse för hur vi samspelar med naturen, samhället och tekniken.

För att söka till denna inriktning väljer du Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap på Gymnasieantagningen. Inför årskurs 3 kommer du få valet att välja inriktningen naturvetenskap och samhälle.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap och samhälle skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (550p)

Biologi 1

100p

Fysik 1

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Entreprenörskap*

100p

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle (300p)

Biologi 2/Fysik2/Kemi 2

100p

Geografi 1

100p

Samhällskunskap 2

100p

Programfördjupning, elevvald** (200p)

Engelska 7

100p

Humanistisk och samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Matematik 4

100p

Matematik 5

100p

Matematisk specialisering

100p

Moderna språk steg 1-5

100p

Naturvetenskaplig specialisering

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Psykologi 1 + Psykologi 2

50+50p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Bild specialisering,
endast om du läst Bof 1b

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Körsång 1 och 2

100p

Privatjuridik

100p

Språk specialisering: Retorik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras


Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Är du intresserad av samspelet mellan människan och miljön och av hur olika faktorer kan stödja en hållbar samhällsutveckling? Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ger dig kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi och låter dig studera människan som biologisk, social och kulturell varelse. Du får en fördjupad förståelse för hur vi samspelar med naturen, samhället och tekniken.

För att söka till denna inriktning väljer du Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap på Gymnasieantagningen. Inför årskurs 2 kommer du få valet att välja inriktningen naturvetenskap och samhälle.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap och samhälle skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2b

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Biologi 1

100p

Fysik 1a

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning Naturvetenskap och Samhälle (300p)

Ett naturvetenskaplig ämne,
steg 2

100p

Geografi 1

100p

Samhällskunskap 2

100p


Programfördjupningskurser* (300p)

Humanistik och samhällsvet. spec.

100p

Naturvetenskaplig specialicering

100p

Matematik 4/Engelska 7/Retorik/
Filosofi+Psykologi

100p

Individuellt val* (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysik 2

100p

Fysisk teater

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationell ekonomi

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Ledarskap och organisation

100p

Matematik 4

100p

Matematik 5

100p

Matematik specialisering

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturvetenskaplig specialiering

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Samhällskunskap 2

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Sociologi

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Programmet finns hos dessa

Skolor

Vad händer

Efter gymnasiet?

Går du det Naturvetenskapliga programmet på VRG har du alla förutsättningar för att fortsätta dina studier på universitet eller högskola mot ditt drömyrke. Exempel på utbildningar som tidigare elever sökt sig vidare till efter det Naturvetenskapliga programmet är Arkitektprogrammet, Civilingenjörsprogrammet, Civilekonomprogrammet, Juristprogrammet, Läkarprogrammet, Tandläkarprogrammet, Veterinärprogrammet och kandidater i företagsekonomi, handel, administration, samhälls- och beteendevetenskap, fysik, kemi, geovetenskap och informations- och kommunikationsteknik. Välj det Naturvetenskapliga programmet på VRG, alla nobelpristagare börjar någonstans.

Kunniga & engagerade lärare

Med eleven i centrum finns stiftelsens fantastiska och ambitiösa lärarkår för att stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära hos eleverna.

Höga studieresultat

Med en pedagogik i framkant och med fokus på att hjärnan vill ha roligt når Viktor Rydbergs elever enastående resultat.

Utbildning inför framtiden

Med en utbildning från Viktor Rydberg rustar vi dig inför framtida vidare studier eller arbetsliv i Sverige eller utomlands.

Naturvetenskapsprogrammet

Hur ansöker jag?

För att läsa Naturvetenskapsprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium behöver du gå till Gymnasieantagningen och registrera dig!