Samhällsvetenskapsprogrammet

Varför samhällsvetenskapsprogrammet på vrg?

Samhällskunskap ger dig verktygen att göra skillnad.

Är du intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt? Är du intresserad av hur vårt samhälle är format och varför det fungerar som det gör? På Samhällsvetenskapsprogrammet får man förståelse för hur exempelvis politiska och ekonomiska förhållanden påverkar samhället i Sverige och i andra delar av världen. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

1.

Är du intresserad av att få en fördjupad förståelse för samhället, dess strukturer och funktioner?

2.

Samhällsvetenskapsprogrammet fokuserar på samhällsvetenskapliga ämnen och förbereder dig för högre studier inom dessa områden.

3.

Programmet är ett bra val för dig som är intresserad av samhälleliga frågor, politik, ekonomi och liknande ämnen.

Upptäck våra

Inriktningar och programstrukturer

Beteendevetenskap

Finns hos

Samhällsvetenskap

Finns hos

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Samhällsvetenskapsprogrammet på VRG Djursholm ger vid sidan av programmets betoning på den internationella världen också ett tydligt fokus på de beteendevetenskapliga ämnena såsom kommunikation, ledarskap, psykologi och sociologi. Det är ett brett högskoleförberedande program som ger dig goda grunder inför vidare studier och arbete i såväl Sverige som utomlands. Som förberedelse för detta kan viss undervisning ske på engelska. Inom ramen för de individuella valen kan du välja kurser från flera olika kunskapsområden t ex från de andra programmen eller estetiska kurser.

Är du intresserad av vad som formar och påverkar människan? Vet du varför länder agerar som de gör? Vill du arbeta med människor, internationella relationer eller samhällsfrågor, och bygga en grund för vidare utbildning? Genom den här inriktningen får du kunskaper i psykologi, sociologi, internationella relationer och ledarskap som hjälper dig att utveckla förmågan att se samband i hur människor och samhällsstrukturer interagerar med varandra. Tillsammans med möjligheten att även välja till estetiska kurser är detta program perfekt för den som värdesätter bildning!

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning beteendevetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (300p)

Filosofi 1

50p

Moderna språk

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning Beteendevetenskap (450p)

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2a

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p


Programfördjupning Internationell profil* (300p)

Engelska 7

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Individuellt val** (200p)

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Geografi

100p

Grafisk kommunikation 1

100p

Humanistisk samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Körsång 1 och 2

100p

Matematik 3b

100p

Moderna språk steg 1-5

100p

Naturkunskap 2

100p

Privatjuridik

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

** Utbudet av kurser kan komma att förändras.

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Samhällsvetenskapsprogrammet på Campus Viktor Rydberg ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning, ett roligt sätt att se till att utveckla sina kunskaper i olika samhällsfrågor.

Är du intresserad av vad som formar och påverkar människan? Vill du arbeta med människor, internationella relationer eller samhällsfrågor, eller bygga en grund för utbildning inom yrken som journalist, lärare, polis, advokat, säljare eller psykolog? Genom den här inriktningen får du kunskaper i psykologi, sociologi och pedagogik som hjälper dig att utveckla förmågan att se samband i olika sociala sammanhang. Du lär dig även att jämföra olika psykologiska perspektiv och teorier.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning beteendevetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (300p)

Filosofi1

50p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning Beteendevetenskap (450p)

Ledarskap och organisation

100p

Kommunikation

100p

Psykologi 2a

50p

Samhällskunskap 2

100p

Sociologi

100p


Programfördjupningskurser* (300p)

Humanistisk och
vetenskaplig spec.

100p

Internationella relationer

100p

Geografi

100p

Individuellt val* (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Internationell ekonomi

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Matematik 3b

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Samhällsvetenskapsprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium ger dig en bred utbildning inom samhällsvetenskap, humaniora och ledarskap. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning, ett roligt sätt att se till att utveckla sina kunskaper i olika samhällsfrågor.

Är du intresserad av samhällsstrukturer, historia och moderna språk? Drömmer du om att jobba med marknadsföring, bli statsvetare eller journalist? I denna allmänbildande och breda inriktning lär du dig om samhällsstrukturer och människors livsvillkor. Du breddar och fördjupar dina kunskaper om olika samhällsfrågor genom att tolka, förklara och använda samhällsvetenskapliga metoder.

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (300p)

Filosofi1

50p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

200p

Psykologi 1

50p

Inriktning Samhällsvetenskap (450p)

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Religionskunskap 2

50p

Samhällskunskap 2

100p

Samhällskunskap 3

100p


Programfördjupningskurser* (300p)

Humanistisk och
vetenskaplig spec.

100p

Internationella relationer

100p

Retorik

100p

Individuellt val* (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Företagsekonomisk specialisering

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Internationell ekonomi

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Ledarskap och organisation

100p

Matematik 3b

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Programmet finns hos dessa

Skolor

Vad händer

Efter gymnasiet?

Går du det Samhällsvetenskapliga programmet på VRG har du alla förutsättningar för att fortsätta dina studier på universitet eller högskola mot ditt drömyrke. Exempel på utbildningar som tidigare elever sökt sig vidare till efter det Samhällsvetenskapliga programmet är Arkitektprogrammet, Juristprogrammet, Lärarprogrammet, Psykologprogrammet och kandidater i företagsekonomi, handel, administration, samhälls- och beteendevetenskap, journalistik, humaniora, konst och media samt informations- och kommunikationsteknik. Samhällsvetenskapliga programmet på VRG ger dig verktygen att göra skillnad.

Kunniga och engagerade lärare

Med eleven i centrum finns stiftelsens fantastiska och ambitiösa lärarkår för att stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära hos eleverna.

Höga studieresultat

Med en pedagogik i framkant och med fokus på att hjärnan vill ha roligt når Viktor Rydbergs elever enastående resultat.

Utbildning inför framtiden

Med en utbildning från Viktor Rydberg rustar vi dig inför framtida vidare studier eller arbetsliv i Sverige eller utomlands.

samhällsvetenskapsprogrammet

Hur ansöker jag?

För att läsa Samhällsvetenskapsprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium behöver du gå till Gymnasieantagningen och registrera dig!