Estetiska programmet

Varför estetiska programmet på vrg?

Konst är frihet.

Är du intresserad av samhället och tycker om att skapa och arbeta med konst i någon av alla dess former? Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. 

På det Estetiska programmet får du lära dig att uttrycka dig genom ditt estetiska uttryckssätt inom bild, dans, musik eller teater och du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur. Du får en gedigen teoretisk kunskapsbas samtidigt som du tränar färdigheter och utvecklar din kreativa förmåga. 

Estetiska programmet är en högskoleförberedande utbildningsinriktning som fokuserar på konstnärliga och estetiska ämnen. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

1.

Är du intresserad av att utveckla din kreativitet, konstnärliga talang och förmåga att uttrycka dig genom olika estetiska uttrycksformer?

2.

Estetiska programmet främjar konstnärlig och estetisk utveckling och ger dig möjlighet att utforska och fördjupa dig i olika konstformer och uttrycksmedel.

3.

Programmet är ett utmärkt val för dig som är passionerad inom konst och kreativitet och som vill följa en utbildningsväg som betonar dessa områden.

Upptäck våra

Inriktningar

Inriktningar

Programstrukturer och färdighetsprover

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Estetiska programmet får du en konstnärlig utbildning med hög kvalitet. Samtidigt skaffar du dig en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket breddar dina framtida valmöjligheter. På skolan arbetar engagerade och kompetenta bild- och formlärare och under de tre åren kommer du även att få möta yrkesutövande konstnärer som gästpedagoger.

Vill du söka vidare till högre studier inom tex konst, design, visuell kommunikation eller arkitektur? Vill du utveckla ditt personliga bildspråk? Vill du kommunicera genom bilder? Vill du bli utmanad genom kreativa uppgifter? Under dina tre år på Estetiska programmets bild- och forminriktning får du verktyg för bild- och formskapande, för konstnärliga processer och möjlighet att utveckla ditt personliga bildspråk.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning bild och formgivning skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstruktur som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Historia 2b – kultur

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (150p)

Estetisk kommunikation 1

100p

Konstarterna och samhället

50p

Inriktning Bild och formgivning (400p)

Bild och form 1b

100p

Bild

100p

Form

100p

Bildteori

100p

Programfördjupningskurser* (500p)

Bild och form specialisering 1

100p

Bild och form specialisering 2

100p

Formgivning

100p

Digitalt skapande

100p

Entreprenörskap

100p


Teoretiskt spår

För ökad akademisk behörighet till eftergymnasieala studier erbjuds ett teoretiskt spår. Det innebär att två av programfördjupningskurserna ersätts med teoretiska kurser.

Matematik 2b
(ersätter Digitalt skapande 1)

100p

Naturkunskap 2 eller Matematik
3b (ersätter Entreprenörskap)

100p

Individuellt val* (200p)

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Matematik 3b

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Färdighetsprov bild och formgivning och ansökan

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan!
Färdighetsprovet till Bild och form består av TRE styrda uppgifter som produceras hemma. Din bildlärare kan säkert hjälpa dig att sätta samman dem. Fotografera dina bilder (vanlig mobilkamera fungerar utmärkt). Tredimensionella arbeten fotograferas från två olika håll för att formen ska bli synlig. VIKTIGT! Spara om dina bilder till JPEG, JPG inna du skickar dem, så att vi kan öppna dem.

Inlämning sker digitalt
Färdighetsprovet skall lämnas in senast: Tisdag den 12 mars 2024 kl. 11:00 (förmiddag)

OBS! Färdighetsprov som inte registreras i tid kommer ej att bedömas av juryn.

Färdighetsprovet skickas/lämnas in DIGITALT via denna länk.

Instruktioner för digital inlämning:
1. När du påbörjar detta bör du redan vara färdig med dina färdighetsprover och ha dem på din
dator/mobil som bildfiler.
2. Fyll i uppgifterna i länken ovan och klicka på “Skicka“.
3. Öppna din e-post och hitta mejlet från Gemensamt STHLM Arbetsprov ESBIL.
4. Följ noggrant instruktionerna i mejlet.

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida och följer deras instruktioner. Det är viktigt att du uppger din mailadress och mobilnummer när du gör din ansökan. Färdighetsprovet gäller för elever som sökt till det Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, vid någon/några av följande skolor: Kulturama Gymnasium, Södra Latins Gymnasium, Anna Whitlocks Gymnasium, Campus Viktor Rydberg och Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg.

1

Stilleben i blyerts – frukost

Teckna av tre föremål tillsammans i en komposition på temat frukost. Teckningen skall vara genomarbetad, där
ljus, skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda.


Teknik: Blyerts.

Tips: Slå upp ordet ”stilleben”. Tänk på kompositionen av föremålen och att du utnyttjar pappersytan väl.

2

Självporträtt i måleri

Måla ett självporträtt (ansikte eller helfigur) i en specifik miljö/bakgrund som berättar om dig (t ex i köket, på en gata, vid en sjö…). Använd din fantasi!


Teknik: Måleri med pensel i akryl, akvarell, gouache och/eller oljefärg – inte digitala tekniker, färgpennor, tuschpennor eller kritor!

Tips: Det viktiga är inte att det blir likt utan visar dina måleriska kvaliteter.

3

Fri tolkning av temat ”INUTI”

Tolka temat ”inuti” visuellt. Arbeta i valfri teknik t.ex. skulpturalt, i serieform, blandteknik, grafisk design, måleri, rörlig bild. Du väljer! Tolka temat genom att föreställa dig vad ordet kan betyda och som kanske berättar något mer än det uppenbara.

Teknik: Valfri. 

Tips: Tänk på att temat går att tolka både bokstavligt och symboliskt.

Poängberäkning

Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 + färdighetsprovets provpoängen x 16.  
Provpoäng 1-20 (där 20 är max).

Bedömning och jury

En jury med representanter från respektive skola gör en gemensam bedömning av färdighetsproverna.

Din poäng kan du se efter ca 2-3 veckor när du loggar in på Gymnasieantagningen Storstockholms hemsida.

Kontakt

Maila den skola du sökt till om du har frågor angående färdighetsproverna.

Campus Viktor Rydberg/VRG Sundbyberg: morten.bastrup@vrg.se

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Estetiska programmet får du en konstnärlig utbildning med hög kvalitet. Samtidigt skaffar du dig en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket breddar dina framtida valmöjligheter. På skolan arbetar engagerade och kompetenta bild- och formlärare och under de tre åren kommer du även att få möta yrkesutövande konstnärer som gästpedagoger.

Vill du söka vidare till högre studier inom tex konst, design, visuell kommunikation eller arkitektur? Vill du utveckla ditt personliga bildspråk? Vill du kommunicera genom bilder? Vill du bli utmanad genom kreativa uppgifter? Under dina tre år på Estetiska programmets bild- och forminriktning får du verktyg för bild- och formskapande, för konstnärliga processer och möjlighet att utveckla ditt personliga bildspråk.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning bild och formgivning skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Historia 2b – kultur

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (150p)

Estetisk kommunikation 1

100p

Konstarter och samhället

50p

Inriktning bild och formgivning (400p)

Bild

100p

Bild och form 1b

100p

Form

100p

Bildteori

100p

Programfördjupning, skolans val* (400p)

Entreprenörskap

100p

Bild och form – specialisering

100p

Digitalt Skapande 1

100p

Medieproduktion 1

100p

Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Filosofi 1 & Psykologi 1

50p + 50p

Formgivning 1

100p

Matematik 2b

100p

Matematik 3b

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Musik

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Geografi 1

100p

Humanistisk och samhällsv.
spec. Kriminologi

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationell ekonomi

100p

Privatjuridik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Färdighetsprov bild och formgivning och ansökan

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan!
Färdighetsprovet till Bild och form består av TRE styrda uppgifter som produceras hemma. Din bildlärare kan säkert hjälpa dig att sätta samman dem. Fotografera dina bilder (vanlig mobilkamera fungerar utmärkt). Tredimensionella arbeten fotograferas från två olika håll för att formen ska bli synlig. VIKTIGT! Spara om dina bilder till JPEG, JPG inna du skickar dem, så att vi kan öppna dem.

Inlämning sker digitalt
Färdighetsprovet skall lämnas in senast: Tisdag den 12 mars 2024 kl. 11:00 (förmiddag)

OBS! Färdighetsprov som inte registreras i tid kommer ej att bedömas av juryn.

Färdighetsprovet skickas/lämnas in DIGITALT via denna länk.

Instruktioner för digital inlämning:
1. När du påbörjar detta bör du redan vara färdig med dina färdighetsprover och ha dem på din
dator/mobil som bildfiler.
2. Fyll i uppgifterna i länken ovan och klicka på “Skicka“.
3. Öppna din e-post och hitta mejlet från Gemensamt STHLM Arbetsprov ESBIL.
4. Följ noggrant instruktionerna i mejlet.

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida och följer deras instruktioner. Det är viktigt att du uppger din mailadress och mobilnummer när du gör din ansökan. Färdighetsprovet gäller för elever som sökt till det Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, vid någon/några av följande skolor: Kulturama Gymnasium, Södra Latins Gymnasium, Anna Whitlocks Gymnasium, Campus Viktor Rydberg och Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg.

1

Stilleben i blyerts – frukost

Teckna av tre föremål tillsammans i en komposition på temat frukost. Teckningen skall vara genomarbetad, där
ljus, skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda.


Teknik: Blyerts.

Tips: Slå upp ordet ”stilleben”. Tänk på kompositionen av föremålen och att du utnyttjar pappersytan väl.

2

Självporträtt i måleri

Måla ett självporträtt (ansikte eller helfigur) i en specifik miljö/bakgrund som berättar om dig (t ex i köket, på en gata, vid en sjö…). Använd din fantasi!


Teknik: Måleri med pensel i akryl, akvarell, gouache och/eller oljefärg – inte digitala tekniker, färgpennor, tuschpennor eller kritor!

Tips: Det viktiga är inte att det blir likt utan visar dina måleriska kvaliteter.

3

Fri tolkning av temat ”INUTI”

Tolka temat ”inuti” visuellt. Arbeta i valfri teknik t.ex. skulpturalt, i serieform, blandteknik, grafisk design, måleri, rörlig bild. Du väljer! Tolka temat genom att föreställa dig vad ordet kan betyda och som kanske berättar något mer än det uppenbara.

Teknik: Valfri. 

Tips: Tänk på att temat går att tolka både bokstavligt och symboliskt.

Poängberäkning

Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 + färdighetsprovets provpoängen x 16.  
Provpoäng 1-20 (där 20 är max).

Bedömning och jury

En jury med representanter från respektive skola gör en gemensam bedömning av färdighetsproverna.

Din poäng kan du se efter ca 2-3 veckor när du loggar in på Gymnasieantagningen Storstockholms hemsida.

Kontakt

Maila den skola du sökt till om du har frågor angående färdighetsproverna.

Campus Viktor Rydberg/VRG Sundbyberg: morten.bastrup@vrg.se

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Estetiska programmet får du en konstnärlig utbildning med hög kvalitet. Samtidigt skaffar du dig en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket breddar dina framtida valmöjligheter. På skolan arbetar engagerade och kompetenta danslärare och under de tre åren kommer du även att få möta yrkesutövande dansare, koreografer och gästpedagoger.

Älskar du att dansa? Vill du utveckla dig och din dans genom kreativt skapande? Då är dansutbildningen på Campus Viktor Rydberg något för dig. Under dina tre år på Estetiska programmets dansinriktning får du regelbunden träning i modern/nutida dans, jazzdans och balett. Under utbildningen får du också träffa gästlärare inom andra dansgenrer. I danskurserna får du verktyg för att utforska, skapa och koreografera dans genom att arbeta med improvisation och komposition.

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Historia 2b – kultur

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (150p)

Estetisk kommunikation 1

100p

Konstarterna och samhället

50p

Inriktning Dans (400p)

Dansgestaltning 2

100p

Dansteknik 1

100p

Dansteknik 2

100p

Dansteori

100p

Programfördjupningskurser* (500p)

Dansgestaltning 2

100p

Dansteknik 3

100p

Koreografi

100p

Digitalt skapande

100p

Entreprenörskap

100p


Teoretiskt spår

För en bredare akademisk behörighet till eftergymnasieala studier erbjuds ett teoretisk spår. Det innebär att två av programmets fördjupningskurserna ersätts med teoretiska kurser.

Matematik 2b
(ersätter Digitalt skapande 1

100p

Naturkunskap 2 eller Matematik
3b (ersätter Entreprenörskap)

100p

Individuellt val* (200p)

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Matematik 3b

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Färdighetsprov dans och ansökan

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan!
Kom ihåg att ta med utskriven bilaga. Bilagan, som du hittar nedan, skriver du själv ut och tar med ifylld till provet. Ta också med aktuellt foto på dig själv till dagen för själva färdighetsprovet. Observera att bilagan inte är en anmälan utan du gör den via Gymnasieantagningen!

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida och följer deras instruktioner. Du får sedan ett mail till den adress du angivit med information som även innehåller ett Googleformulär som är viktigt att du fyller i. Följ instruktionerna noga. Det är viktigt att du uppger din mailadress och mobilnummer när du gör din ansökan. 

A

Tre kortare danspass i modern och nutida, balett och jazz.

B

Improvisationsdelar inom modern och nutida och jazz.

C

Efter avslutat danspass sker en kort intervju med varje sökande, som får information om det Estetiska programmets dansinriktning.

Datum

Färdighetsprov i dans äger rum under v.10, torsdag 7/3, fredag 8/3 samt under v.11 måndag den 11/3.

Du bokar in dig vid ett tillfälle under den dag du väljer. Länk till bokning får du från Gymnasieantagningen efter att du har anmält dig. 

Plats

Campus Viktor Rydberg, Frejgatan 30, Multisalen 305.
Gå till skolans ingång och följ sedan skyltarna.

Hitta till oss på Campus Viktor Rydberg.

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På estetiska programmet får du en konstnärlig utbildning med hög kvalitet. Samtidigt skaffar du dig en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket breddar dina framtida valmöjligheter. På skolan arbetar engagerade och kompetenta musiklärare, som även är aktiva musiker.

Funderar du på att bli musiker, jobba som låtskrivare/producent eller vill du ha musiken som hobby? Du som läser inriktningen musik på Campus Viktor Rydberg får enskild undervisning på ditt huvudinstrument varje vecka under hela din gymnasietid. Under alla tre åren spelar/sjunger du i ensemble och får möjlighet att uppträda i olika konsertsammanhang. Du får också undervisning i biinstrument samt musikteori, vilket ger en naturlig koppling till ditt musicerande.

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Historia 2b -kultur

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (150p)

Estetisk kommunikation 1

100p

Konstarterna och samhället

50p

Inriktning Musik (400p)

Ensemble med körsång

200p

Gehörs- och musiklära 1

100p

Instrument eller sång 2

100p

Programfördjupningskurser* (500p)

Ensemble 2

100p

Instrument eller sång 2

100p

Bruksspel- och ackompangemang

100p

Musikproduktion 1

100p

Entreprenörskap

100p

Teoretiskt spår

För en bredare akademisk behörighet till eftergymnasieala studier erbjuds ett teoretisk spår. Det innebär att två av programmets fördjupningskurserna ersätts med teoretiska kurser.

Matematik 2b
(ersätter Musikproduktion)

100p

Naturkunskap 2 eller Matematik
3b (ersätter Entreprenörskap)

100p

Individuellt val* (200p)

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Matematik 3b

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Färdighetsprov och ansökan

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan
Kom ihåg att ta med utskriven bilaga. Bilagan, som du hittar nedan, skriver du själv ut och tar med ifylld till provet. Ta också med aktuellt foto på dig själv till dagen för själva färdighetsprovet. Observera att bilagan inte är en anmälan utan du gör den via Gymnasieantagningen!

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida och följer deras instruktioner. Det är viktigt att du uppger din mailadress och mobilnummer när du gör din ansökan. Du bokar in dig vid ett tillfälle under den dag du väljer. Länk till bokning får du från Gymnasieantagningen efter att du har anmält dig. 

Färdighetsprov: sång

A

Framför egen låt

Du framför en låt som du valt själv. Har du med egen bakgrund så kan du använda den, eller så kan du få hjälp av juryn med ackompanjemang. Tag i så fall med noter/ackordanalys i rätt tonart.

B

Obligatorisk låt

Förutom den låt som du själv valt ska du också sjunga en obligatorisk sång. Den obligatoriska sången är ett avsnitt ur låten “Himlen är oskyldigt blå”. Du sjunger bara versen i den tonarten som är angiven och vi kommer att ackompanjera dig på piano.

C

Praktiskt prov

Ett praktiskt rytm- och gehörsprov genomförs plats. Inga förberedelser krävs.

Färdighetsprov: instrument (trummor, elbas, gitarr, piano)

A

Framför egen låt

Du framför en låt som du själv har valt. Har du med egen bakgrund så kan du använda den, eller så kan du få hjälp av juryn med ackompanjemang. Tag i så fall med noter/ackordanalys i rätt tonart.

B

Framför egen låt

Förutom den låt som du själv valt ska du också spela en obligatorisk låt. Gitarrister, pianister och elbasister spelar ackordanalys på den valda obligatorisk låten. Kan du så får du gärna spela melodin samt improvisera (gäller gitarr och piano). Du får då ackompanjemang. Lyssna in vad just ditt instrument spelar i låten och förbered ett lämpligt komp.
Välj en av de tre alternativen:
Sunny
Does your mother know
People get ready.
Här kan du lyssna till låtarna:
Sunny
Does Your Mother Know
People Get Ready
Kompbakgrunder som du kan öva till, hittar du HÄR.

C

Praktiskt prov

Ett praktiskt rytm- och gehörsprov genomförs plats. Inga förberedelser krävs.

Datum

Färdighetsprov i musik äger rum under v.10, tisdag till fredag 5/3-8/3, samt v.11, måndag 11/3.

Plats

Färdighetsproven i musik äger rum i våra musiksalar på Norrtullsgatan 41A eller Frejgatan 30.

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Estetiska programmet får du en konstnärlig utbildning med hög kvalitet. Samtidigt skaffar du dig en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket breddar dina framtida valmöjligheter. På skolan arbetar engagerade och kompetenta teaterlärare och under de tre åren kommer du även att få möta yrkesutövande skådespelare och scenkonstnärer som gästpedagoger.

Tycker du om att spela teater? Älskar du att stå på scen? Teaterprogrammet på Campus Viktor Rydberg erbjuder en gedigen introduktion till skådespeleriets och teaterns värld där du får arbeta med improvisationsteater, dramatisera dramatisk text, skriva egen dramatik, lära dig regissera, få tekniker kring hur du kan framföra monologer och dialoger, bekanta dig med Shakespearetexter och få insyn i arbetet med kostym, mask, regi, ljus- och ljudteknik och scenografi. Samtidigt får du en mycket god grund för fortsatta akademiska studier.

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Historia 2b – kultur

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (150p)

Estetisk kommunikation 1

100p

Konstarterna och samhället

50p

Inriktning Teater (400p)

Scenisk gestaltning 1

100p

Scenisk gestaltning 2

100p

Scenisk gestaltning 3

100p

Programfördjupningskurser* (500p)

Regi

100p

Scenografi, mask och kostym

100p

Sceniskt karaktärsarbete – text

100p

Digitalt skapande 1

100p

Entreprenörskap

100p

Teoretiskt spår

För en bredare akademisk behörighet till eftergymnasieala studier erbjuds ett teoretiskt spår. Det innebär att två av programmets fördjupningskurserna ersätts med teoretiska kurser.

Matematik 2b
(ersätter Digitalt skapande 1)

100p

Naturkunskap 2 eller
Matematik 3b
(ersätter Entreprenörskap)

100p

Individuellt val* (200p)

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Matematik 3b

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 1

50p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen.

Färdighetsprov teater och ansökan

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan!
Färdighetsprovet består av fyra delar som du genomför på plats.

Kom ihåg att ta med utskriven bilaga. Bilagan, som du hittar nedan, skriver du själv ut och tar med ifylld till provet. Ta också med aktuellt foto på dig själv till dagen för själva färdighetsprovet. Observera att bilagan inte är en anmälan utan du gör den via Gymnasieantagningen!

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida och följer deras instruktioner. Det är viktigt att du uppger din mailadress och mobilnummer när du gör din ansökan. Du får sedan ett mail till den adress du angivit med information som även innehåller ett Googleformulär som är viktigt att du fyller i. Följ instruktionerna noga.

A

Tillsammans värmer vi upp kropp och röst med hjälp av olika övningar så att du är uppvärmd inför färdighetsprovet.

B

Improvisationsövningar med fokus på flöde och kreativitet.

C

Uppspel av förberedd monolog. Du hittar monologerna HÄR. (Lär dig vald monolog utantill.)

Tänk på följande:

– Vem är du?
– Var befinner du dig?
– Vem/vilka pratar du med?

D

Ett kort samtal med lärarna.

Datum

Färdighetsprov i teater äger rum tisdag den 5/3, onsdag 6/3 samt måndag 11/3.

Plats

Färdighetsproven i teater äger rum i multisalen 305, plan 3, på Campus Viktor Rydberg, Frejgatan 30.

Programmet finns hos dessa

Skolor

Vad händer

Efter gymnasiet?

Går du Estetiska programmet har du alla förutsättningar för att fortsätta dina studier på universitet mot ditt drömyrke.

Kunniga & engagerade lärare

Med eleven i centrum finns stiftelsens fantastiska och ambitiösa lärarkår för att stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära hos eleverna.

Höga studieresultat

Med en pedagogik i framkant och med fokus på att hjärnan vill ha roligt når Viktor Rydbergs elever enastående resultat.

Utbildning inför framtiden

Med en utbildning från Viktor Rydberg rustar vi dig inför framtida vidare studier eller arbetsliv i Sverige eller utomlands.

ESTETISKA PROGRAMMET

Hur ansöker jag?

För att läsa Estetiska programmet på Viktor Rydberg gymnasium behöver du gå till Gymnasieantagningen och registrera dig! Därefter behöver du också genomföra ett färdighetsprov. Du hittar information om detta under respektive skola som ditt program finns på.