Skolan som ligger i Fisksätra i Nacka är inne på sitt tredje verksamhetsår. Sista november publicerades resultaten på nationella proven i matematik och svenska (länk statistik Skolverket). Sammanlagt 16 delprov görs i svenska/svenska som andraspråk och matematik. På 15 av 16 delprov ligger eleverna på VRSN över eller högt över rikssnittet! 

Det pågår en intensiv debatt om likvärdigheten i svensk skola, inte minst efter PISA-resultaten i förra veckan. 

-Vi vet att den socioekonomiska statusen har enormt stor betydelse för om barn lyckas eller misslyckas i skolan. Jag är glad att vi kan visa på ett gott exempel. Våra elever lyckas och vi gör allt för att de ska få bästa möjligheterna i livet, alltså en bra utbildning och bildning, säger rektor Lisa Dahlberg.