Välkommen till

VRG Sundbyberg

VRG Sundbyberg ligger i hjärtat av centrala Sundbyberg, nära till tunnelbanans blå linje, pendeltåg, fjärrtåg och bussar. Tvärbanan, som har en sträckning med Solna Station, Alvik och Sickla, stannar precis vid skolan. Här undervisas du av skickliga lärare som sätter eleven i centrum. Hos oss får varje enskild elev de bästa förutsättningarna för att lyckas med sina studier och förberedas för att i framtiden framgångsrikt kunna ta sig an såväl universitetsstudier som ett utmanande och föränderligt arbetsliv. På VRG Sundbyberg läggs stort fokus på en god skolkultur och här får alla elever, oavsett program, möjlighet att utveckla sina idéer genom kursen entreprenörskap. Den fina byggnaden har genomgått en omfattande renovering. Husets karaktär har varsamt bevarats och stora öppna ytor med ett fint ljusinsläpp skapar en trevlig och inspirerande studiemiljö. Gymnasieverksamheten startade hösten 2019 och präglas av ett nära samarbete mellan elever, personal och övriga skolor i stiftelsen.

1.


Du får en mycket bra förberedelse för vidare studier och arbetsliv i Sverige eller utomlands, och blir rustad för att möta morgondagens krav på kunskaper och färdigheter.

2.

Vi har högt ställda ambitioner när det gäller undervisningens akademiska nivå och vi är övertygade om värdet av att utveckla sin kreativitet, såväl konstnärligt som inom andra områden.

3.


Utbildningarna på VRG har som mål att ge kunskaper och färdigheter med sikte på framtiden, med personlig omsorg om individen.

Upptäck

Våra program

Upptäck våra

Inriktningar

Inriktningar

Programstrukturer och färdighetsprov

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information


Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

Drömmer du om att starta ett eget företag eller att arbeta med marknadsföring, ledarskap och organisation? På ekonomi-inriktningen fördjupar du dig inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering samt marknadsföring.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning ekonomi skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning ekonomi (300p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

100p

Matematik 3b

100p

Programfördjupning, skolans val* (200p)

Företagsekonomi – specialisering

100p

Ledarskap och
organisation

100p


Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Humanistisk och
samhällsv. spec. Kriminologi

100p

Internationell ekonomi

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Musik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

Har du ett stort intresse för rättvisa, juridik och ekonomi? Då är inriktningen juridik på Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. I inriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. En annan viktig del är affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. Gemensamt för de här kurserna är att du utvecklar en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Efter gymnasiet har du högskolebehörighet och är väl förberedd för utbildningar inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap.

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning juridik (300p)

Filosofi 1

50p

Affärsjuridik

100p

Rätten och samhället

100p

Psykologi 2a

50p

Programfördjupning, skolans val* (200p)

Entreprenörskap
och företagande

100p

Ledarskap och
organisation

100p


Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Geografi

100p

Historia 2a

100p

Humanistisk och
samhällsv. spec. Kriminologi

100p

Internationell ekonomi

100p

Matematik 3b

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Musik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Estetiska programmet får du en konstnärlig utbildning med hög kvalitet. Samtidigt skaffar du dig en god grund för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena, vilket breddar dina framtida valmöjligheter. På skolan arbetar engagerade och kompetenta bild- och formlärare och under de tre åren kommer du även att få möta yrkesutövande konstnärer som gästpedagoger.

Vill du söka vidare till högre studier inom tex konst, design, visuell kommunikation eller arkitektur? Vill du utveckla ditt personliga bildspråk? Vill du kommunicera genom bilder? Vill du bli utmanad genom kreativa uppgifter? Under dina tre år på Estetiska programmets bild- och forminriktning får du verktyg för bild- och formskapande, för konstnärliga processer och möjlighet att utveckla ditt personliga bildspråk.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning bild och formgivning skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Historia 2b – kultur

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (150p)

Estetisk kommunikation 1

100p

Konstarter och samhället

50p

Inriktning bild och formgivning (400p)

Bild

100p

Bild och form 1b

100p

Form

100p

Bildteori

100p

Programfördjupning, skolans val* (400p)

Entreprenörskap

100p

Bild och form – specialisering

100p

Digitalt Skapande 1

100p

Medieproduktion 1

100p

Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Filosofi 1 & Psykologi 1

50p + 50p

Formgivning 1

100p

Matematik 2b

100p

Matematik 3b

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Musik

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Geografi 1

100p

Humanistisk och samhällsv.
spec. Kriminologi

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationell ekonomi

100p

Privatjuridik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Färdighetsprov bild och formgivning och ansökan

Läs noggrant igenom anvisningarna nedan!
Färdighetsprovet till Bild och form består av TRE styrda uppgifter som produceras hemma. Din bildlärare kan säkert hjälpa dig att sätta samman dem. Fotografera dina bilder (vanlig mobilkamera fungerar utmärkt). Tredimensionella arbeten fotograferas från två olika håll för att formen ska bli synlig. VIKTIGT! Spara om dina bilder till JPEG, JPG inna du skickar dem, så att vi kan öppna dem.

Inlämning sker digitalt
Färdighetsprovet skall lämnas in senast: Fredag den 31 maj 2024 kl. 11:00 (förmiddag)

OBS! Färdighetsprov som inte registreras i tid kommer ej att bedömas av juryn.

Färdighetsprovet skickas/lämnas in DIGITALT via denna länk.

Instruktioner för digital inlämning:
1. När du påbörjar detta bör du redan vara färdig med dina färdighetsprover och ha dem på din
dator/mobil som bildfiler.
2. Fyll i uppgifterna i länken ovan och klicka på “Skicka“.
3. Öppna din e-post och hitta mejlet från Gemensamt STHLM Arbetsprov ESBIL.
4. Följ noggrant instruktionerna i mejlet.

Du gör din ansökan via Gymnasieantagningens hemsida och följer deras instruktioner. Det är viktigt att du uppger din mailadress och mobilnummer när du gör din ansökan. Färdighetsprovet gäller för elever som sökt till det Estetiska programmet, inriktning Bild och formgivning, vid någon/några av följande skolor: Kulturama Gymnasium, Södra Latins Gymnasium, Anna Whitlocks Gymnasium, Campus Viktor Rydberg och Viktor Rydberg Gymnasium Sundbyberg.

1

Stilleben i blyerts – frukost

Teckna av tre föremål tillsammans i en komposition på temat frukost. Teckningen skall vara genomarbetad, där
ljus, skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda.


Teknik: Blyerts.

Tips: Slå upp ordet ”stilleben”. Tänk på kompositionen av föremålen och att du utnyttjar pappersytan väl.

2

Självporträtt i måleri

Måla ett självporträtt (ansikte eller helfigur) i en specifik miljö/bakgrund som berättar om dig (t ex i köket, på en gata, vid en sjö…). Använd din fantasi!


Teknik: Måleri med pensel i akryl, akvarell, gouache och/eller oljefärg – inte digitala tekniker, färgpennor, tuschpennor eller kritor!

Tips: Det viktiga är inte att det blir likt utan visar dina måleriska kvaliteter.

3

Fri tolkning av temat ”INUTI”

Tolka temat ”inuti” visuellt. Arbeta i valfri teknik t.ex. skulpturalt, i serieform, blandteknik, grafisk design, måleri, rörlig bild. Du väljer! Tolka temat genom att föreställa dig vad ordet kan betyda och som kanske berättar något mer än det uppenbara.

Teknik: Valfri. 

Tips: Tänk på att temat går att tolka både bokstavligt och symboliskt.

Poängberäkning

Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 + färdighetsprovets provpoängen x 16.  
Provpoäng 1-20 (där 20 är max).

Bedömning och jury

En jury med representanter från respektive skola gör en gemensam bedömning av färdighetsproverna.

Din poäng kan du se efter ca 2-3 veckor när du loggar in på Gymnasieantagningen Storstockholms hemsida.

Kontakt

Maila den skola du sökt till om du har frågor angående färdighetsproverna.

Campus Viktor Rydberg/VRG Sundbyberg: morten.bastrup@vrg.se

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

På Naturvetenskapsprogrammet får du maximal behörighet för vidare studier, både i Sverige och utomlands. Våra studievägledare hjälper gärna till med ditt framtidsval. VRG har välutrustade laborationssalar och flera av lärarna på programmet har forskarbakgrund.

Drömmer du om att studera till arkitekt, veterinär, läkare, spelutvecklare eller ingenjör? Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik och du går ut gymnasiet med högsta behörighet till de allra flesta högskolorna. På VRG blandas det teoretiska med praktisk erfarenhet genom experiment, laborationer, fältstudier och andra moment.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning naturvetenskap skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1150p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1c

100p

Matematik 2c

100p

Matematik 3c

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (450p)

Biologi 1

100p

Fysik 1a

150p

Kemi 1

100p

Moderna språk

100p

Inriktning naturvetenskap (400p)

Biologi 2

100p

Fysik 2

100p

Kemi 2

100p

Matematik 4

100p

Programfördjupning, skolans val* (100p)

Entreprenörskap

100p

Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Filosofi 1 & Psykologi 1

50p + 50p

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Internationell ekonomi

100p

Matematik 5

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Naturvetenskaplig
specialisering, Forensic Science

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Musik

100p

Privatjuridik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Varför du ska välja

VRG Sundbyberg

Estet-Bild på VRGS.

Se kortfilmen om Estetiska programmet med inriktning bild och formgivning på VRG Sundbyberg. I filmen får du lyssna till bildeleverna Maja och Ophelia samt bildlärarna Mia och Sarah.

Undervisning delvis på engelska.

Att behärska det engelska språket i tal och skrift är en framgångsfaktor som blir allt viktigare. Undervisningen på VRG sker därför både på svenska och engelska. Under gymnasietiden kommer elevernas undervisning delvis att ske på engelska, av lärare som har engelska som modersmål. Vilka kurser som ges på engelska varierar.

Entreprenörskap på VRGS.

På VRGS har vi profilen Entreprenörskap vilket betyder att alla elever, oavsett program, läser kursen Entreprenörskap. Där får eleverna utveckla sina entreprenöriella förmågor i olika projekt.

Läs mer i vår broschyr.

LOKAL INFORMATION VRG Sundbyberg

Läsårstider 23/24

Sportlov VT-24
26 februari-1 mars

Påsklov VT-24
29 mars-5 april

Lovdag
1 maj

Kristi Himmelsfärd
9 maj-10 maj

Nationaldag
6 juni

Skolavslutning VT-24 åk 1& åk 2
11 juni

Student VT-24 åk 3
13 juni

Skolstart HT-24 åk 1
19 augusti

Skolstart HT-24 åk 2 & 3
21 augusti

Höstlov HT-24
28 oktober-1 november

Julavslutning HT-24
20 december

Skolstart VT-25
8 januari

Lär känna

Skolledningen

Biträdande rektor Marie Öström, rektor Kajsa Parmell och biträdande rektor Matilda Storm

Intervju med

Rektor

Kajsa Parmell är en erfaren och engagerad utbildningsledare som har tagit på sig rollen som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Sundbyberg sedan skolans start hösten 2019 och sedan mars 2022 även som rektor för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg. Hon har en djup förankring i stiftelsen, med tidigare erfarenheter som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan mellan 2017-2019, och som biträdande rektor på samma skola. Men det är inte bara på gymnasiet som Kajsa har satt sin prägel; hennes resa inom stiftelsen började som lärare på VRG Jarlaplan redan 2004. Med en imponerande karriär både inom skolvärlden och stiftelsen är Kajsa Parmell en nyckelperson som strävar efter att forma en enhetlig och utvecklande utbildningsmiljö för alla elever på Campus Sundbyberg.

Kontakta

Elevhälsan

På våra gymnasieskolor har vi ett elevhälsoteam som består av kurator, skolsköterska och speciallärare, och vi har tillgång till specialpedagoger, skolläkare och skolpsykolog. Vi kan vara ett stöd och hjälp för dig i frågor kring ditt fysiska och psykiska mående och till oss är du välkommen med stort som smått. Vi arbetar på skolan med förebyggande och hälsofrämjande arbete och finns på plats måndag-fredag. Du är, som elev, alltid välkommen att titta förbi!

Simone Grienspan Törnwall

Skolsköterska
simone.tornwall@vrskolor.se

Maria Friberg

Skolkurator
maria.friberg@vrskolor.se

Ann Wikman

Speciallärare
ann.wikman@vrg.se

Ellenor Öström Ferlenius

Speciallärare
ellenor.ostrom@vrskolor.se

Marie Öström

Bitr. rektor ansvarig för EHT och specialpedagog
marie.ostrom@vrg.se

läs mer om

Vardagen på VR

Hall of Fame VRG-musikalen

Sedan 1995 har elever och lärare på Viktor Rydbergs alla gymnasieskolor gått ihop för att tillsammans tolka en musikal. Från…

Årets musikal 2024: SPRING AWAKENING

SPRING AWAKENING VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM 13.1-20.1 2024 / Använd vår kampanjkod HAPPYSPRING för att få 30% rabatt vid köp av…

Hitta svar på vanliga frågor

Frågor & svar

Du söker på samma sätt som till andra skolor. Det är Gymnasieantagningen i Stockholms län som handhar intagningen.

I Admentum kan elev och vårdnadshavare anmäla frånvaro, se läxor, omdömen, schema, läsa allmän information från skolans ledning och pedagogiska personal. Här finns även länkar som hjälper dig i dina studier.

Logga in på Admentum

Problem med att logga in?

Ta kontakt med support här.

För elever under 18 år är det vårdnadshavaren som gör frånvaroanmälan. Om en anmälan inte har gjorts och eleven inte har närvaro, delges vårdnadshavaren detta via sms. Hanteringen av frånvaro sköts med hjälp av skolans intranät.

Gör frånvaroanmälan

Tveka inte att

Kontakta oss

Kontakt

070 828 16 31
info@vrgsundbyberg.vrskolor.se

Adress

Landsvägen 66
172 65 Sundbyberg

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls
i Admentum

VRG Sundbyberg

Ansök till VRG Sundbyberg

Ansök till VRG Sundbyberg via Gymnasieantagningen.