Välkommen till

VRS Djursholm

Viktor Rydbergs samskola ligger centralt i Djursholm, med närhet till bussar, Roslagsbanan, idrottsplats och skogsområdet Altorp i en anrik byggnad från 1910. Lokalerna är ljusa och inbjudande, med välutrustade klassrum, gymnastiksalar, aula och musikstudios. Skolan tar emot ca 570 elever i årskurs 7-9. Verksamheten är uppdelad i fyra arbetslag, vilket i praktiken innebär att den fungerar som en mindre skola. Verksamheten på Viktor Rydbergs skola Djursholm präglas av ett nära samarbete mellan elever, föräldrar, personal och övriga skolor i stiftelsen.

1.

Eleven i centrum, och elevernas måluppfyllelse och välmående ligger till grund för utformningen av verksamheten.

2.

Hjärnan vill ha roligt, undervisningen är stimulerande och skolmiljön inspirerande.

3.

Konst och vetenskap går hand i hand; På VRS lägger du en gedigen grund för studier på gymnasiet, samtidigt som du utvecklar din kreativa förmåga.

Profil hos VRS Djursholm

Spetsutbildning engelska

Viktor Rydbergs samskola Djursholm bedriver spetsutbildning i engelska sedan hösten 2013. Detta innebär att eleverna får utökad undervisning i engelska i en stimulerande miljö där engelskundervisningen håller en högre studietakt och har ett fördjupat innehåll. Att kunna behärska engelska på en avancerad nivå är till stor fördel i dagens internationella samhälle, både privat, för studier samt framtida arbetsliv. Se filmen om spetsutbildningen!

Profil

Ansökan och färdighetsprov

Tillgänglighet

Du kan läsa denna profil på dessa skolor:

VRS Djursholm

Färdighetsprov

Engelsklärare bedömer ditt färdighetsprov. Du kommer att få besked senast i februari om du blir antagen till spetsutbildningen. Blir du inte antagen till spetsutbildningen kan du söka till skolan som vanligt.

A

Kreativt tänkande

Du får använda dina engelska kunskaper i läsning och skrivning för att utföra några kreativa uppgifter.

B

Skriftlig del

Du får ett ämne att skriva en uppsats om, ta med dig din dator.

C

Muntlig del

Juryn kommer att genomföra en intervju med dig där du får berätta mer om dig själv.

Vem kan söka?

På VRS Djursholm välkomnar vi alla som har minst betyget E i ämnet engelska från åk 6 samt genomför antagningsproven att ansöka. Ansökningstester och intervjuer används för att kunna utvärdera de sökandes kunskaper och färdigheter.

Hur bedöms färdighetsprovet?

De faktorer som bedöms och utvärderas är följande:

  • Elevernas tidigare kunskap och kompetens. 
  • Elevernas intresse för det engelska språket och den omgivande kulturen.
  • Elevernas förmåga att tillgodogöra sig de fördjupade studierna och klara av den högre studietakten.
  • Eleverna genomgår ett antagningsprov (intervju, läs-och skrivförståelse). Eleverna rankas sedan efter resultat.

MÖT

Viktor Rydbergs elever

Varför du ska välja

VRS Djursholm

Spetsutbildning på engelska.

Viktor Rydbergs samskola Djursholm bedriver spetsutbildning i engelska sedan hösten 2013. Detta innebär att eleverna får utökad undervisning i engelska i en stimulerande miljö där engelskundervisningen håller en högre studietakt och har ett fördjupat innehåll. Att kunna behärska engelska på en avancerad nivå är till stor fördel i dagens internationella samhälle, både privat, för studier samt framtida arbetsliv.

Pedagogik på VRS.

På Viktor Rydbergs skolor möter eleverna en varierad och omväxlande pedagogik. Våra engagerade lärare har stor frihet att utveckla sina arbetssätt. Upplevelsebaserad inlärning är en del av undervisningen och digitala hjälpmedel ger många möjligheter att individualisera och utveckla pedagogiken, ett område där stiftelsens skolor ligger långt framme. För de elever som har kommit längre i sin kunskapsutveckling och som har ett stort intresse för matematik finns möjlighet att läsa avancerad och fördjupad matematik.

LOKAL INFORMATION VRS DJURSHOLM

Läsårstider 23/24

Skolstart HT-23 åk 7
21 augusti

Skolstart HT-23 åk 8 & 9
22 augusti

Höstlov HT-23
30 oktober-3 november

Julavslutning HT-23
22 december

Skolstart VT-24
10 januari

Sportlov VT-24
26 februari-1 mars

Påsklov VT-24
29 mars-5 april

Lovdag
1 maj

Kristi Himmelsfärd
9 maj-10 maj

Nationaldag
6 juni

Skolavslutning VT-24 åk 7 & 8
10 juni

Skolavslutning VT-24 åk 9
11 juni

Lär känna

Skolledningen

Biträdande rektor Louise Powers, rektor Lotta Nordgren och biträdande rektor Anna Harder

Intervju med

Rektor

Lotta Nordgren har arbetat som rektor på Viktor Rydbergs samskola Djursholm sedan 2017 och har nyligen utökat sin befattning som rektor för Viktor Rydberg gymnasium Djursholm från och med 2023. Med en bakgrund som lärare i svenska och tyska, både inom stiftelsen och Täby kommun, är hon inte bara en engagerad utbildningsledare utan också en brobyggare mellan ungdomsåren och gymnasiet, vilket ger eleverna en kontinuitet och en fördelaktig övergång i deras utbildningsresa.

Kontakta

Elevhälsan

Vi på Elevhälsan på VRS Djursholm består av kurator, skolsköterska, socialpedagog och specialpedagoger, och vi har tillgång till skolläkare och skolpsykolog. Vi kan vara ett stöd och hjälp för dig i frågor kring ditt fysiska och psykiska mående och till oss är du välkommen med stort som smått. Vi arbetar på skolan med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Du är, som elev, alltid välkommen att titta förbi!

Jessica Berg von Linde

Skolsköterska
jessica.berg@vrg.se

Frida Hultsberg

Skolkurator
frida.hultsberg@vrg.se

Helena Pechan

Specialpedagog
helena.pechan@vrg.se

Ronnie Bodell

Specialpedagog
ronnie.bodell@vrskolor.se

Alen Kljajic

Socialpedagog
alen.kljajic@vrskolor.se

Läs mer om

Vardagen på VR

Hall of Fame VRG-musikalen

Sedan 1995 har elever och lärare på Viktor Rydbergs alla gymnasieskolor gått ihop för att tillsammans tolka en musikal. Från…

Årets musikal 2024: SPRING AWAKENING

SPRING AWAKENING VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM 13.1-20.1 2024 / Använd vår kampanjkod HAPPYSPRING för att få 30% rabatt vid köp av…

Hitta svar på vanliga frågor

Frågor & svar

VRS är fristående skolor som är öppna för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Frånvaroanmälan görs via vårdnadshavarens konto på Admentum. Om du glömmer bort att frånvaroanmäla ditt barn, får du ett sms eller mail som meddelar att barnet inte är i skolan.

Gör frånvaroanmälan

Föräldraföreningens syfte är att möjliggöra ett nära samarbete mellan skola, hem och fritid genom ett nätverk av engagerade föräldrar.

Viktor Rydbergs samskola Djursholm är en friskola som är öppen för alla sökande, oavsett vilken kommun de bor i. Om antalet sökande överstiger antalet platser sker intagning enligt närhetsprincipen. Om eleven söker till Spetsutbildning på engelska, använder dock skolan av Skolverket medgivna tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever. Ansökan görs under skolvalsperioden under december och februari det året barnet ska börja i åk 7, via vår skolplattform Admentum.

På Admentum kan elev och vårdnadshavare se schema, läxor, återkoppling, matsedel, terminsplanering och annan information från skolans ledning och pedagoger.

Logga in på Admentum

Problem med att logga in?

Ta kontakt med support här.

Tveka inte att

Kontakta oss

Kontakt

08-622 21 20
info@vrsdjursholm.vrskolor.se

Adress

Viktor Rydbergs väg 2
182 62 Djursholm

Frånvaroanmälan

Frånvaro anmäls
i Admentum

VRS Djursholm

Hur ansöker jag till skolan?

Du anmäler intresse till skolan nedan. Skolvalsperioden är för närvarande stängd.