Ekonomiprogrammet

Varför EKONOMIprogrammet på vrg?

Investera i dig själv!

Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera ekonomi och juridik. På programmet kommer du att få lära dig mer om ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder och företagens roll och ansvar, men även om att söka, analysera och värdera information utifrån samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. 

Ekonomiprogrammet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

1.

Är du intresserad av att få en bred förståelse för ekonomi, företagande och samhällsekonomiska frågor?

2.

Ekonomiprogrammet förbereder dig för en rad olika karriärmöjligheter inom affärs- och ekonomiområdet eller för vidare studier inom ekonomiska ämnen.

3.

Programmet är ett bra val för dig som är intresserad av ekonomiska frågor, företagande och affärsvärlden.

EKONOMIprogrammet

Inriktningar

Ekonomi

Finns hos

Juridik

Finns hos

INRIKTNINGAR

Programstrukturer

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

Drömmer du om att starta ett eget företag eller att arbeta med marknadsföring, ledarskap och organisation? På ekonomi-inriktningen fördjupar du dig inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering samt marknadsföring.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning ekonomi skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Djursholm. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning ekonomi (400p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

100p

Företagsekonomisk
specialisering, entreprenörskap*

100p

Matematik 3b

100p


Programfördjupning, elevvald** (200p)

Engelska 7

100p

Geografi

100p

Grafisk kommunikation

100p

Humanistik och samhällsv.
spec. Säkerhetspolitik

100p

Internationella relationer

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk steg
1-5

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Programmering 2

100p

Rätten och samhället

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Bild specialisering,
endast om du läst bof 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrottsspecialisering 1

100p

Idrottsspecialisering 2

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1 och 2

100p

Språk specialisering: Retorik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

römmer du om att starta ett eget företag eller att arbeta med marknadsföring, ledarskap och organisation? På ekonomi-inriktningen fördjupar du dig inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering samt marknadsföring.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning ekonomi skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för Campus Viktor Rydberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning Ekonomi (300p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

100p

Matematik 3b

100p


Programfördjupningskurser* (300p)

Företagsekonomisk specialisering

100p

Internationell ekonomi

100p

Sociologi alternativt Ledarskap
& Organisation

100p

Individuellt val* (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Dansorientering

100p

Engelska 7

100p

Entreprenörskap

100p

Film- och tv-kunskap

100p

Filosofi 1

50p

Fotografisk bild 1

100p

Fysisk teater

100p

Företagsekonomisk specialisering

100p

Grafisk kommunikation

100p

Idrott 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Internationella relationer

100p

Internationell ekonomi

100p

Kultur- och idéhistoria

100p

Körsång 1

100p

Ledarskap och organisation

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk
(franska, spanska, tyska)

100p

Musik

100p

Musikproduktion 1

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Psykologi 2a

50p

Retorik

100p

Scenisk gestaltning 1

100p

Skrivande

100p

Sociologi

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information


Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

Drömmer du om att starta ett eget företag eller att arbeta med marknadsföring, ledarskap och organisation? På ekonomi-inriktningen fördjupar du dig inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering samt marknadsföring.

Programstruktur

Programstrukturen för inriktning ekonomi skiljer sig mellan våra skolor. Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning ekonomi (300p)

Entreprenörskap och företagande

100p

Företagsekonomi 2

100p

Matematik 3b

100p

Programfördjupning, skolans val* (200p)

Företagsekonomi – specialisering

100p

Ledarskap och
organisation

100p


Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Geografi 1

100p

Historia 2a

100p

Humanistisk och
samhällsv. spec. Kriminologi

100p

Internationell ekonomi

100p

Matematik 4

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Musik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Tillgänglighet

Du kan läsa denna inriktning på dessa skolor:

Information

Ekonomiprogrammet ger utbildning inom ekonomi och samhällsvetenskap. Det är ett brett högskoleförberedande program, där du även rent praktiskt får lära dig företagandets villkor, genom att starta UF-företag och samarbeta med mentorföretag. En del av inlärningen sker genom rollspel och annan upplevelsebaserad undervisning – ett roligt sätt att bli kunnig inom olika ekonomi- och samhällsfrågor. Inom det individuella valet kan du välja kurser från Naturvetenskaps- eller Samhällsvetenskapsprogrammet eller utveckla din konstnärlighet, genom att välja kurser som finns på det Estetiska programmet, exempelvis bild, musik eller digital produktion. Du kan också välja att ägna dig åt idrott.

Har du ett stort intresse för rättvisa, juridik och ekonomi? Då är inriktningen juridik på Ekonomiprogrammet något du ska fundera över. I inriktningen får du kunskaper om juridikens betydelse i vårt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. En annan viktig del är affärsjuridik där du får kunskap om hur lagar och avtal påverkar olika affärsförhållanden. Gemensamt för de här kurserna är att du utvecklar en förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Efter gymnasiet har du högskolebehörighet och är väl förberedd för utbildningar inom juridik, ekonomi och samhällsvetenskap.

Programstruktur

Denna programstruktur gäller för VRG Sundbyberg. Ladda ned programstrukturen som en PDF här.

Gymnasiegemensamma ämnen (1250p)

Engelska 5

100p

Engelska 6

100p

Historia 1b

100p

Idrott och hälsa 1

100p

Matematik 1b

100p

Matematik 2b

100p

Naturkunskap 1b

100p

Religionskunskap 1

50p

Samhällskunskap 1b

100p

Samhällskunskap 2

100p

Svenska 1

100p

Svenska 2

100p

Svenska 3

100p

Programgemensamma ämnen (350p)

Företagsekonomi 1

100p

Moderna språk

100p

Privatjuridik

100p

Psykologi 1

50p

Inriktning juridik (300p)

Filosofi 1

50p

Affärsjuridik

100p

Rätten och samhället

100p

Psykologi 2a

50p

Programfördjupning, skolans val* (200p)

Entreprenörskap
och företagande

100p

Ledarskap och
organisation

100p


Programfördjupning, elevvald** (100p)

Engelska 7

100p

Geografi

100p

Historia 2a

100p

Humanistisk och
samhällsv. spec. Kriminologi

100p

Internationell ekonomi

100p

Matematik 3b

100p

Moderna språk steg
1, 3 och 4 (Sp,Ty,Fr)

100p

Naturkunskap 2

100p

Programmering 1

100p

Retorik

100p

Skrivande

100p

Individuellt val** (200p)

Samtliga kurser under Programfördjupning
kan även väljas som individuellt val
.

Bild och form 1b

100p

Idrott och hälsa 2

100p

Idrott och hälsa 1 – specialisering

100p

Musik

100p

Gymnasiearbete (100p)

Gymnasiearbete

100p

Summa

2 500p

* Kurser som skolan valt för att fördjupa inriktningen ** Utbudet av kurser kan komma att förändras

Programmet finns hos dessa

Skolor

Vad händer

Efter gymnasiet?

Går du Ekonomiprogrammet har du alla förutsättningar för att fortsätta dina studier på universitet mot ditt drömyrke.

Kunniga & engagerade lärare

Med eleven i centrum finns stiftelsens fantastiska och ambitiösa lärarkår för att stimulera nyfikenhet, kreativitet och lust att lära hos eleverna.

Höga studieresultat

Med en pedagogik i framkant och med fokus på att hjärnan vill ha roligt når Viktor Rydbergs elever enastående resultat.

Utbildning inför framtiden

Med en utbildning från Viktor Rydberg rustar vi dig inför framtida vidare studier eller arbetsliv i Sverige eller utomlands.

EKONOMIPROGRAMMET

Hur ansöker jag?

För att läsa Ekonomiprogrammet på Viktor Rydberg gymnasium behöver du gå till Gymnasieantagningen och registrera dig!