Stiftelsens

Grundare

I början av 1990-talet, när friskolereformen nyss hade införts, bestämde sig Louise Westerberg och Louise Ankarcrona för att starta en skola som tar vara på lusten att lära. De hade kunnat konstatera att ingen av alla deras barns skolor stämde på den beskrivningen.

I den första skolan, som startades i Djursholm 1994, kombinerade de höga akademiska ambitioner med konstnärligt skapande i en kreativ atmosfär. De ville få eleverna att utvecklas och trivas i skolan, inte minst de elever som helst satte sig längst bak för att inte märkas.

Snart 30 år senare har verksamheten vuxit och innefattar nu fyra grundskolor och tre gymnasieskolor i stockholmsområdet med 4100 elever, med ledorden ”Konst och vetenskap går hand i hand” och ”Hjärnan vill ha roligt”.

NON-PROFIT

Viktor Rydbergs skolor drivs av en svensk stiftelse, som äger sig själv. Det finns ingen ägare som tar ut vinst. Det överskott som uppstår stannar i verksamheten.

skolor med tydlig

Idé och vision

Stiftelseskola

Stiftelsens skolor är kommunalt finansierade, inga avgifter förekommer. De följer svensk läroplan och verksamheten granskas regelbundet av Skolinspektionen.

Stiftelsens vision

Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden.

Verksamhetsidé Viktor Rydbergs skola

Att, med eleven i centrum, förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet.

Verksamhetsidé Viktor Rydberg gymnasium

Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands.

Varför bär skolorna namnet

Viktor Rydberg?

Viktor Rydberg var en framträdande författare och kulturpersonlighet i slutet av 1800-talet. Några av hans mest berömda verk är Singoalla och Tomten. År 1890 flyttade Rydberg till den nya villastaden Djursholm, där han snart blev engagerad i samhällets kulturliv. Bland annat blev han inspektor för den nyinrättade Djursholms samskola.

Idag står hans byst i dungen intill skolgården i Djursholm. Det var här stiftelsens första gymnasium, som fick sitt namn efter nationalskalden, startade sin verksamhet 1994. År 2004 övertog stiftelsen huvudmannaskapet för Djursholms samskola, som då fick namnet Viktor Rydbergs samskola. VRS Djursholm och VRG Djursholm ligger passande nog på adressen Viktor Rydbergs väg.

Stiftelsens

Styrelse

Stiftelsens styrelse svarar för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Dess uppgift är att utvärdera verksamheten och slå fast långsiktiga mål och strategier. Ingen av styrelsemedlemmarna får arvode för sitt uppdrag. Thomas Hvid, Louise Ankarcrona, Ylva Linderson, Louise Westerberg – ordförande, Filip Andersson, Fanny Falkenberg och Stefan Persson.

stiftelsens

Skolchef

Amanda Hurst är skolchef och leder organisationens operativa arbete med ansvar för utvecklingen av skolornas verksamhet. Skolchefen rapporterar direkt till styrelsen som är ytterst ansvarig. Skolchefen arbetar från huvudkontoret och har nära kontakt med skolornas rektorer.

stiftelsens

Huvudkontor

Huvudkontoret fungerar som en stödfunktion till verksamheten på skolorna, och leds av skolchefen. Ekonomi, HR, IT, marknadsföring, kommunikation, projektledning, juridik och strategisk utveckling är ett urval av huvudkontorets ansvarsområden. Huvudkontoret nås via mail info@vrskolor.se.

Ta del av stiftelsens

Verksamhetsberättelse

Erasmus+

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor är sedan mars 2021 beviljad en ackreditering inom ramen för Erasmus+ skola. Ackrediteringen sträcker sig fram till december 2027. Det betyder en långsiktig möjlighet för stiftelsen att kunna arbeta strategiskt för internationalisering inom ramen för Europa med kompetenshöjande utbyten för elever och personal.

Skolmjölk

Vi serverar mjölk i samband med lunchen på alla våra skolor. Mjölken vi serverar finansieras delvis av Europeiska garantifonden för jordbruket. Läs mer om skolmjölksstöd här.