Om Viktor Rydbergs skolor

Om stiftelsen

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som grundades 1994 av Louise Ankarcrona och Louise Westerberg, driver tre högstadieskolor och tre gymnasieskolor i stockholmsområdet.

Non-profit

Viktor Rydbergs skolor drivs av en svensk stiftelse, som äger sig själv. Därför finns det ingen ägare som tar ut vinst. Det överskott som uppstår stannar i verksamheten.

Friskolor

Stiftelsens skolor är friskolor, vilket innebär att de är kommunalt finansierade, att inga avgifter förekommer, att de följer svensk läroplan och att verksamheten regelbundet granskas av Skolinspektionen.

Stiftelsens vision

Att leda utvecklingen inom den svenska skolan och att bidra till att kvaliteten på den i stort förbättras. Stiftelsens skolor ska vara föregångare på skolans alla områden.

Verksamhetsidé, Viktor Rydbergs skola

Att, med eleven i centrum, förmedla kunskap med en pedagogik som utgår från elevens förutsättningar och hjälper eleven såväl att utveckla sina sociala och kreativa förmågor som att lägga en stabil grund för fortsatta studier i gymnasiet.

Verksamhetsidé, Viktor Rydberg gymnasium

Att, utifrån en helhetssyn och med individen i centrum, förmedla utbildning på hög akademisk nivå och med konstnärlig kreativitet, med sikte på framtida studier och arbetsliv i Sverige och utomlands.

Styrelsen


Stiftelsens styrelse svarar för verksamhetens långsiktiga fortlevnad. Dess uppgift är att utvärdera verksamheten och slå fast långsiktiga mål och strategier. Ingen av styrelsemedlemmarna får arvode för sitt uppdrag. Till vänster: Fredrik Palmstierna, Stefan Persson, Thomas Hvid, Bertil Hult, Fanny Falkenberg, Louise Ankarcrona – Ordförande, Louise Westerberg, Nils Andersson.

Kolla in våra lediga tjänster, eller skicka in en spontanansökan!

Grundarna


I början av 1990-talet, när friskolereformen nyss hade införts, bestämde sig Louise Westerberg och Louise Ankarcrona för att starta en skola som tar vara på lusten att lära. De hade kunnat konstatera att ingen av alla deras barns skolor stämde på den beskrivningen.

I den första skolan, som startades i Djursholm 1994, kombinerade de höga akademiska ambitioner med konstnärligt skapande i en kreativ atmosfär. De ville få eleverna att utvecklas och trivas i skolan, inte minst de elever som helst satte sig längst bak för att inte märkas.

Över tjugo år senare har verksamheten vuxit och innefattar nu sex skolor med 2700 elever, där ledorden är Vetenskap och konst går hand i hand och Hjärnan vill ha roligt.

Varför Viktor Rydberg?

Viktor Rydberg var en framträdande författare och kulturpersonlighet i slutet av 1800-talet. Några av hans mest berömda verk är Singoalla och Tomten. År 1890 flyttade Rydberg till den nya villastaden Djursholm, där han snart blev engagerad i samhällets kulturliv. Bland annat blev han inspektor för den nyinrättade Djursholms samskola. Idag står hans byst i dungen intill skolgården i Djursholm. Det var här stiftelsens första gymnasium, som fick sitt namn efter nationalskalden, startade sin verksamhet 1994. År 2004 övertog Stiftelsen huvudmannaskapet för Djursholms samskola, som då fick namnet Viktor Rydbergs samskola.

Skolchef


Kristy Lundström skolchef, leder det operativa arbetet i stiftelsen och utveckling av skolornas verksamhet. Som skolchef lyder Kristy direkt under styrelsen.

Kristy har en lång historia inom Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor. På 1990-talet var hon lärare och biträdande rektor på VRG Djursholm. Efter några år som skolledare i USA, och därefter som rektor för Scandinavian School of Brussels, kom Kristy tillbaka till Stiftelsen VR för att bli rektor på VRG Djursholm. Läs intervju med Kristy här.

Ladda ner årsberättelse

Här kan du ladda ner årsberättelsen från 2017/2018 där du kan läsa om våra skolors arbete under föregående läsår.
Tidigare årsberättelser:

FAQ

Hur finansierar ni er verksamhet?

Svar:

Skolornas verksamhet som innefattar bl.a. lokalhyror, undervisning och administration finansieras av elevernas skolpeng. Skolpengen betalas av elevens hemkommun, och varierar från kommun till kommun. Det finns ingen officiell statistik över hur stor skolpengen är i respektive kommun, utan den som vill veta det måste vända sig direkt till kommunerna.

Kostar det att gå på era skolor?

Svar:

Nej, det är helt gratis att gå på stiftelsens skolor. Svenska friskolor är skattefinansierade med skolpeng, och får inte ta ut elevavgifter.

Friskola som friskola, eller?

Svar:

Nej, friskolor kan ha olika typer av ägare, exempelvis stiftelser, vinstorienterade privata företag eller icke-vinstorienterade ideella organisationer. Privata företag (ofta i form av aktiebolag) ägs av en eller flera personer och kan alltså dela ut vinsten. En stiftelse är en typ av juridisk person, som till skillnad från föreningar och bolag, varken har medlemmar eller ägare. Stiftelsen äger i princip sig själv, brukar man säga. Stiftelsen förvaltar en ekonomisk förmögenhet, som en eller flera fysiska eller juridiska personer (stiftare) har avsatt för ett särskilt ändamål, vilket skall vara över en längre tid. Våra skolor drivs av en stiftelse. All eventuell vinst går därför tillbaka in i verksamheten.