VRS Fisksätra

Om skolan

Grundskola F-9

VRS Fisksätra har fått klartecken från Skolinspektion att etableras med verksamhetsstart i augusti 2021. Skolan kommer fullt utbyggd ha ca 540 elever med två parallella klasser i varje årskurs. Skolan ligger på Brantvägen 1, högt beläget med utsikt över havet och nära till Saltsjöbanan. Till hösten startar två förskoleklasser, två årskurs 1, två årskurs 4 och två årskurs 7, varav hälften av eleverna antas utifrån kötid och hälften antas enligt närhetsprincipen. Som alltid på Viktor Rydbergs skolor kommer eleven att stå i centrum, och elevers måluppfyllelse och välmående att ligga till grund för utformningen av verksamheten. “Hjärnan vill ha roligt” och därför ska undervisningen vara lustfylld och skolmiljön inspirerande. 

donka-009-webb
donka-008-webb
donka-007-webb

Vem kan söka?

VRS är fristående skolor som är öppna för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Finns det plats på skolan har alla rätt att gå där, oavsett om skolan ligger i den kommun där eleven är bosatt eller i en annan kommun. Under första läsåret tillämpas inte syskonförtur.

vrs_fisksatra_liggande_rod

Antagning och urval

Elever som vill gå på VRS Fisksätra anmäler sig i vår kö. Intagningen kommer att tillämpa närhetsprincip till 50% av platserna och 50% av platserna ges utifrån kötid. Här kan du ställa ert barn/era barn i kö till skolan, för skolstart till hösten eller senare år. Elever och vårdnadshavare som tidigare gjort en intresseanmälan behöver nu registrera sig i kön. En tidigare gjord intresseanmälan är inte en ansökan till skolan.

Din plats i kön baseras på registreringsdatum och tidpunkt. Kommunikationen i antagningsprocessen sker digitalt, se därför till att uppdatera e-postadresser och övriga kontaktuppgifter i vårt kösystem. Skolan följer Nacka kommuns tidplan för skolval och meddelar besked om plats i enlighet med den.

Anmäl till kö

Ställ ditt barn i kö till Viktor Rydbergs skola Fisksätra.

Ombyggnation-VRSF-Amanda-Hurst-1 2

“Att även få möta elever i de yngre åldrarna känns som helt rätt steg. Vi kommer arbeta mycket med språkutveckling som är grunden för all inlärning. Stiftelsens värdegrund kommer som alltid vid nyetableringar att genomsyra verksamheten.”

 

Amanda Hurst, skolchef

Inom kort utlyser vi tjänster på skolan, för dig som vill jobba med oss. Skicka gärna in en spontanansökan!

Kontakta VRS Fisksätra

Om du inte hittar svaren du söker på webbplatsen eller under vår FAQ, så är du välkommen att kontakta oss på info@fisksatra.vrskolor.se. Vi svarar så fort vi kan!

Brantvägen 1
133 42 Saltsjöbaden

vrs_fisksatra_liggande_rod