Viktor Rydbergs skola Vasastan flyttar i augusti 2023 till en vacker skolbyggnad på Kungstensgatan 6. Fastigheten byggdes redan 1932 för Stockholms borgarskola och sedan 2003 har Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor bedrivit verksamhet i huset.

Fr.o.m. i höst kommer skolan att erbjuda fler elever plats då det finns utrymme för ytterligare klasser i de nya lokalerna. Detta är något som har efterfrågats av både elever och vårdnadshavare. Långsamt kommer elevantalet att öka och inom tre läsår kommer skolan att rymma ca 500 elever.

Lokalen är ny men skolan densamma. Lärare, elever, organisation, pedagogik och kvalitet fortsätter nu att utvecklas vidare.

I samband med flytten byter skolan namn till Viktor Rydbergs skola Jarlaplan. Ett naturligt namnbyte kopplat till adressen.

Amanda Hurst
Skolchef, Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
2022-11-17