Internationell simulering av Europaparlamentets sessioner

Model European Parliament (MEP) är en internationell simulering av Europaparlamentets sessioner. I detta utbildningsprogram får eleverna sätta sig in i europagemensamma frågor och i olika utskott diskutera och kompromissa för att skriva resolutioner som adresserar problemen. I slutet av sessionen är det Generalförsamling där resolutionerna ska debatteras och därefter röstas för eller emot.

Frågorna kan gälla säkerhet, integration, extremism, framtida energi och hur vi ska bli globala medborgare. Sessionerna är formaliserade och äger rum på formell engelska med proper klädkod. Syftet är att genom rollspel ge ungdomarna verktyg för att bättre förstå deras värld, de utmaningar som våra politiska ledare står inför och att hitta lösningar på verkliga problem. Projektet genomförs på VRG för i huvudsak elever som läser samhällsprogrammet och på vissa av våra gymnasieskolor finns möjlighet för elever från andra program att delta i projektet genom en tillvalskurs.

Dessutom deltar VRG varje år i den regionala och internationella sessionen av MEP. Då får en handfull elever från VRG representera Sverige och åka till det EU-land som står som värd för sessionen för att under några dagar delta i rollspelet, ta del av landets kultur och nätverka med andra engagerade ungdomar.

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor har stått värd för den internationella sessionen tre gånger under de senaste 25 åren och välkomnat europeiska ungdomar till Stockholm. Våra elevers medverkan delfinansieras genom utbildningsstöd från EU.

Läs mer på på MEP:s hemsida.