Med målsättningen att bygga broar mellan skola och näringsliv får alla ekonomielever på VRG Djursholm arbeta med ett mentorföretag i företagsekonomikurserna i årskurs 2 och 3. Mentorföretagen ger möjlighet för eleverna att få arbeta med konkreta exempel och högaktuella frågor inom marknadsföring, ledarskap och entreprenörskap.

Mentorföretag 2023/2024

Årskurs 2

I kursen Företagsekonomi 2 skriver eleverna två rapporter där mentorföretagets verksamhet är utgångspunkten. Alla rapporter skrivs tillsammans av eleverna i mentorföretagsgruppen, men deras kunskap om ämnet bedöms individuellt. Under lektionerna går vi igenom företagsekonomiska teorier och modeller. Därefter genomför eleverna sedan intervjuer på sitt mentorföretag för att få syn på hur företagen praktiskt arbetar med respektive område. Eftersom arbetet genomförs i mentorföretagsgruppen tränas eleverna också i samarbete och kommunikation. När uppgifterna är klara, bokar eleverna in en tid för att presentera deras fynd på plats hos mentorsföretagen.

Uppgift 1: Lär känna ditt mentorföretag genom en nulägesanalys (marknadsföring).

Uppgift 2: Förstå hur ditt mentorsföretag ser på ledarskap, och vad det innebär för deras dagliga verksamhet.

Årskurs 3

Årskurs 3

Under sista året av sin gymnasieutbildning arbetar eleverna bland annat med att starta, driva och avveckla ett UF-företag (Ung Företagsamhet). Här ges en unik möjlighet att pröva på företagande med hjälp av mentorsföretaget som rådgivare. Eleverna får lära sig allt mellan affärside och årsstämma. Vi specialiserar oss på entreprenörskap och hur vi kan tänka och agera innovativt. Det blir en värdefull erfarenhet inför kommande studier, yrkesliv eller eget företagande. 

Är du själv intresserad av att bli mentor? Är du företagare och vill engagera dig i ungdomars entreprenöriella utveckling? Kontakta oss ekonomilärare på Viktor Rydberg gymnasium Djursholm så ses vi gärna över en fika och berättar mer. 

andreas.jansson@vrskolor.se

gabriella.molander@vrskolor.se

peter.stockhaus@vrskolor.se

En elev delar sina erfarenheter av att ha fått jobba med mentorföretag under sin tid på VRG Djursholm:

“Vi fick väldigt bra respons. De var nöjda med hur genomarbetat arbetet var och särskilt nöjda med den undersökning vi gjorde eftersom den så tydligt påvisar vilka problem företaget har. Därför ville de ta in oss till företaget och visa alla enkätsvaren och statistiken vi fick ut då de är av stor relevans just nu eftersom företaget tagit in nya anställda. Allt som allt var responsen endast positiv av det jag kommer ihåg.”