Frånvaroanmälan

Giltiga skäl för frånvaro

Giltiga skäl för frånvaro är exempelvis sjukdom eller beviljad ledighet. Om en elev är frånvarande från skolan utan giltigt skäl kontaktar skolan vårdnadshavaren samma dag, eller så snart som möjligt om det finns anledning utifrån elevens ålder, mognad och andra omständigheter.

Skolans intranät

På intranätet kan elev och vårdnadshavare anmäla frånvaro, se läxor, omdömen och schema, läsa veckobrev och allmän information från skolans ledning och pedagogiska personal. Här finns även länkar som hjälper dig i dina studier.

Viktor Rydberg gymnasium Djursholm

Frånvaroanmälan görs på Schoolity genom att klicka på Frånvaroanmälan i vänstermenyn när du loggat in.

Klicka här för att komma till Schoolity.

Telefonnummer: 08-622 21 10

Viktor Rydberg gymnasium Odenplan

Frånvaroanmälan görs på Schoolity.

Klicka här för att komma till Schoolity.

Telefonnummer: 08-622 21 50

Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan

Frånvaroanmälan görs på Schoolity.

Klicka här för att komma till Schoolity.

Telefonnummer: 08-622 21 71

Viktor Rydbergs samskola Djursholm

Frånvaroanmälan görs på Schoolsoft genom att klicka på Frånvaroanmälan i vänstermenyn när du loggat in.

Klicka här för att komma till Schoolsoft.

Telefonnummer: 08-622 21 20

Viktor Rydbergs skola Vasastan

Frånvaroanmälan görs på Schoolsoft genom att klicka på Frånvaroanmälan i vänstermenyn när du loggat in.

Klicka här för att komma till Schoolsoft.

Telefonnummer: 08-622 21 05

Viktor Rydbergs skola Sundbyberg

Frånvaroanmälan görs på Schoolsoft genom att klicka på Frånvaroanmälan i vänstermenyn när du loggat in.

Klicka här för att komma till Schoolsoft.

Telefonnummer: 070 924 03 49