Richard Wahlström

Richard Wahlström

Webbredaktör

Richard Wahlström arbetar som projektkoordinator och kommunikatör på Stiftelsens huvudkontor, med särskilt ansvar för hemsidan vrskolor.se

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolors hemsida fyller flera syften:

  • Elever, föräldrar och personal ska kunna hitta information om vår verksamhet.
  • Elever som är intresserade av att börja hos oss, och deras föräldrar, ska kunna hitta information om våra utbildningar.
  • Genom de exempel vi skriver om får du en inblick i vår verksamhet.
  • Du hittar kontaktuppgifter till oss.

”På Stiftelsens hemsida ska informationen vara uppdaterad och relevant. Ser du något som inte stämmer, något som behöver uppdateras eller saknar du någon information, vänligen hör av dig till mig richard.wahlstrom@vrg.se. Detsamma gäller om du skulle ha råkat hamna på bild utan ditt medgivande. Frågor från media tar jag gärna emot mejlledes.”

– Vad vill du läsa om från vår verksamhet? Hör av dig till mig, så fattar jag tangentbordet!