MEP Stockholm 7-14 mars är med anledning av situationen kring Coronaviruset inställt.

Vi ser nu över möjligheten att genomföra sessionen vid ett senare tillfälle. VRG Odenplan och VRG Djursholm har anordnat MEP lokalt i sina respektive skolor som en del av undervisningen, och en gemensam delegation har deltagit i de regionala och internationella sessionerna som representanter för Sverige. 2020 var det dags för Stiftelsen att för tredje gången anordna den internationella sessionen.

2020-02-28

7-14 mars 2020 står Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor värd för den internationella sessionen av Model European Parliament (MEP). Stiftelsens skolor har under många år deltagit i MEP:s regionala och internationella sessioner. Demokratibygget är vår medarrangör, och MEP är finansierat tack vare bidrag från Erasmus+. Nu ser vi fram emot att ännu en gång få visa upp vår stad! MEP är ett EU-parlamentsrollspel där ungdomar från alla EU:s 28 medlemsstater ges chansen att fördjupa sitt intresse i internationella politiska frågor.

Syftet är att gymnasieelever ska få lära sig att samarbeta med varandra, utveckla en förståelse för demokratiska processer och EU:s institutioner, samt skapa mötesplatser för Europas unga. Ungdomarna arbetar, precis som i EU-parlamentet, i ämnesspecifika utskott med att söka stöd för sina politiska förslag och skriva resolutioner. I generalförsamlingen debatterar och voterar ungdomsdelegaterna om resolutionerna.

När de europeiska ungdomarna kommer till Sverige och Stockholm för att jobba med aktuella politiska utmaningar står även det kulturella utbytet i fokus. För att ungdomarnas vistelse ska bli så upplevelserik och personlig som möjligt, vill vi kunna erbjuda dem en plats hos en värdfamilj och vi hoppas att våra VR-familjer vill öppna sina hem för en europeisk ungdom under en vecka. Här kan ni anmäla er till att vara värdfamilj. På dagarna arbetar ungdomarna med MEP på VR Campus Sundbyberg och i Landstingshuset, och under några kvällar kommer det att vara gemensamma aktiviteter för ungdomarna.

Projektledare Christina Nyström och projektkoordinator Richard Wahlström besvarar gärna eventuella frågor, och nås på mepstockholm2020@vrskolor.se

Kort om

Model European Parliament (MEP) är en internationell simulering av Europaparlamentets arbete för studenter i åldern 16–19 år. Syftet med programmet är att ge unga människor en inblick i Europaparlamentets arbete och öka deras medvetenhet om europeiskt medborgarskap. Två sessioner hålls varje år, var och en med ungefär 180 gymnasieelever.

Mepeurope.eu