UF

Ung Företagsamhet ger elever möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap när eleverna får starta, driva och avveckla ett företag. Företagens affärsidéer bestämmer eleverna själva och med de kunskaper de fått i sina ekonomiska kurser under sin gymnasietid är de väl rustade att under sitt sista gymnasieår använda sina entreprenöriella förmågor i praktiken – genom UF.

På VRG läser alla elever på ekonomiprogrammet kursen Entreprenörskap (100 poäng). Kursen Entreprenörskap är också valbar för elever som går andra program. På VRG Sundbyberg läser alla elever, oavsett program, kursen Entreprenörskap.