Skapande skola

10 oktober, 2016

Statsbidrag för konstnärliga uttryck

Syftet med statsbidraget Skapande Skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan

Syftet med statsbidraget Skapande Skola är att långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolan med utgångspunkt i skolans läroplan. Viktor Rydbergs skolor erbjuder eleverna en högkvalitativ undervisning i de estetiska ämnena, även för de elever som går de teoretiska programmen. Med hjälp av bidraget kan stiftelsens skolor utöka och bredda sitt samarbete med det professionella kulturlivet.