Projektveckorna på VRG Odenplan

29 januari, 2019

Spännande projektveckor

Under några veckor varje läsår bryter stiftelsens gymnasieskolor den ordinarie verksamheten för att möjliggöra för våra elever att fördjupa sig i ämnesövergripande arbeten eller arbeten som leder till en djupare förståelse och kunskap om ett ämnesområde, något vi kallar för projektveckor.

Veckorna är skräddarsydda efter vad alla elever läser och uppgifterna är utformade så att de både är betygsgrundande men också skapar utrymme för att fördjupa sig i exempelvis ett vetenskapligt arbetssätt, välkomna externa föreläsare samt gå på studiebesök, stadsvandringar och museer.

Historiens konsekvenser i engelsk kontext

För våra elever i årskurs 1 är projektperioden något helt nytt och ovant och många har undrat vad som komma skall. Men när ettorna kom tillbaka efter ett välbehövligt jullov välkomnades de av våra erfarna lärare som hade utformat ett riktigt intressant upplägg och slussade dem med van hand igenom deras första upplevelse av en projektperiod inom stiftelsen.

Under två veckor har eleverna arbetat ämnesövergripande i historie- och engelskkursen där de har studerat Förintelsen och dess konsekvenser på vår samtid. Ämnesvalet har varit både utmanande och lärorikt eftersom Förintelsen är ett svårförståeligt historisk skeende. För att skapa ökad kunskap har eleverna bland annat fått en föreläsning av Klas-Göran Karlsson, som är professor i historia från Lunds universitet, som är den i Sverige som har forskat mest kring samtidens historiebruk av Förintelsen.

 

Eleverna har också fått lyssna på en föreläsning av Daniel, en representant från Zikaron som är en förening för barnbarn till de som överlevt Förintelsen. Zikaron har tagit på sig uppgiften att berätta om sina mor- och farföräldrars historia. Daniel kunde levandegöra dels sin mormors historia genom att berätta om faktiska och konkreta händelser som åskådliggjorde vad mormodern upplevt men också berätta om vad som händer med en nation som sakta går från att följa demokratiska strukturer till att bli en totalitär enpartistat med en diktator. Därtill fick eleverna läsa Elie Wiesels korta roman Night samt se filmen Schindlers list. När de var fullmatade med kunskap fick de en både muntlig och skriftlig uppgift att jobba med för att visa vad de hade lärt sig.

Projektet för ettorna visar på hur vi tillsammans kan åstadkomma mer vilket vi inom stiftelsen tror har betydelse för våra elevers framgångsrika lärande!

 

Ett möte mellan dåtidens och nutidens Stockholm

Skolans tvåor kunde de ta sig an projektperioden med en förvissning om, utifrån första årets erfarenheter, att de skulle få uppleva något givande. När de kom till skolan efter jullovet möttes de av ett välplanerat projekt som genomfördes inom ramen för svenskkursen. Under två veckor har eleverna studerat Stockholm och dess historia gestaltat från ett skönlitterärt perspektiv med utgångspunkt i Per-Anders Fogelströms roman Mina drömmars stad.

Alla elever har fått gå en stadsvandring i författarens fotspår på Söder, arrangerad av Stockholms Stadsmuseum. Eleverna fick därmed möjlighet att få leva sig in i tillvaron för karaktärerna i romanen. De fick kunskap om hur Stockholm har utvecklats då de besökte hus, gator och torg som Fogelström levandegör i sin roman men också följa den utveckling som skett och förändringarna över tid. De fick också besöka Hallwylska museet och gå en dramatiserad visning på temat herrskap och tjänstefolk. Själva dramatiseringen baseras på verkliga personer som arbetat och levt i palatset. På det sättet framträdde de socioekonomiska skillnaderna som präglade tiden men också går som en röd tråd genom Fogelströms berättande.

När eleverna sedan var fullmatade med kunskap och inspiration fick de tolka och gestalta ett avsnitt ur romanen och ramarna för uppgiften har möjliggjort att de fått utlopp för sin kreativitet. I sina redovisningar har eleverna valt olika vägar och exempelvis skrivit dikter med tillhörande belysande teckningar, gjort dokumentärer, rollspel och tv-program. Kreativiteten har onekligen flödat och det har varit ett sant nöje att ta del av deras energi och uppfinningsrikedom. Vän av ordning behöver inte oroa sig: eleverna fick också möjlighet att genomföra en ordentlig salsskrivning.

Projektet har åskådliggjort stiftelsens devis att konst och vetenskap går hand i hand!

Med fokus på det vetenskapliga arbetssättet

Våra allra mest erfarna elever i årskurs 3 har ägnat projektveckorna åt att arbeta med det obligatoriska gymnasiearbetet. Detta arbete kan dels förstås som gymnasieperiodens mest givande möjlighet att fördjupa sig i ett ämnesområde som man brinner för lite extra och dels skapa optimala förutsättningar att förbereda sig inför kommande studier på universitet och högskolor. Varje program har sina egna specifika ämnesområden som eleverna kan fördjupa sig inom: det samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga eller det ekonomiska. Eleverna har därför kunnat ägna sig åt renodlade studier av olika teorier, ibland med en komparativ ansats, men också kunnat genomföra laborationer, enkätundersökningar och intervjuer. På det sättet har de kunnat öva sig på vetenskaplig metod samt analys samt det vetenskapliga skrivandet. Under projektperioden har de kontinuerligt haft handledning av erfarna lärare på plats på skolan och slutmålet med projektveckorna för våra treor är att de ska ha skrivit ett första utkast och strax vara redo för nästa steg vilket är en regelrätt opponering.

Projektveckorna för våra blivande studenter levandegör det som vi inom stiftelsen framhåller som en viktig framgångsfaktor: hjärnan vill ha roligt!

Anna Sarri Krantz, biträdande rektor VRG Odenplan

Dela nyheten