COLLAGE

30 november, 2018

Projekt COLLAGE för åk.3

Åk 3´s bildelever på VRG Jarlaplan har just avslutat ett längre projekt med COLLAGE.  Uppgiften gick ut på att samla eget material för att sen skapa en triptyk, med en röd tråd, där materialen samverkar med varandra. Fokus i processen har legat på undersökande, experimenterande och att låta materialen leda vägen i en intressant komposition! Så här blev det!