95 procent av niondeklassarna i Danderyd nådde upp till kunskapskraven i alla ämnen, enligt rapport från Skolverket. På VRS Djursholm var 100 procent behöriga till gymnasiet.