Två fina priser till VRG Odenplans elevkår

Odenplans elevkår, Viktor Rydberg Odenplans Elevkår, mottog två priser under Stockholms Elevkårers Elevkårsgala 2019: Årets Elevkår och Årets Teamwork.

2019-02-25

De förtroendevalda är förstås otroligt glada att få ta emot dessa priser, som blir som ett kvitto på att den verksamhet de bedriver uppskattas även utanför vår skola.

”Det ser vi som positivt, inte minst för framtida samarbeten med andra elevkårer, som ytterligare kan berika medlemskapet i elevkåren och på så sätt skapa en mer givande skoltid för medlemmarna” berättar ordföranden för Odenplans elevkår Jacob Tilly.

Priset för Årets Elevkår tilldelas den elevkår som under året på bästa sätt lyckats tillvarata medlemmarnas intressen. Den vinnande elevkåren ska vara en i framkant, som ständigt visar på hur demokratisk självständig organisering ska se ut. Elevkåren ska också arbeta med alla verksamhetsområdena: event, bildning, lobbying och service, och göra detta på ett oerhört framgångsrikt sätt. Priset delas, kort och gott, ut till Stockholms bästa elevkår.

Årets Teamwork tilldelas dem parter som under året genomfört det bästa samarbetet bland Stockholms Elevkårers medlemsorganisationer. Det kan exempelvis handla om flera elevkårer som samarbetat kring ett evenemang, eller (som i vårt fall) en elevkår som samarbetat väl med skolledningen på skolan. Priset delas ut till de parter som bäst visar på hur ett samarbete präglat av ömsesidig respekt och tillit ska se ut.

Viktor Rydberg Odenplans Elevkår har mottagit Stockholms Elevkårers pris för Årets Elevkår flera år i rad, men det är första gången elevkåren mottar priset Årets Teamwork.

Jag är otroligt stolt att ta emot just samarbetspriset, då ett av elevkårens främsta mål under det senaste verksamhetsåret varit just att utöka elevkårens samarbete såväl internt som externt. Jag är också stolt och glad att kunna säga att VRO Elevkår är den första elevkåren någonsin att ta emot två priser under Stockholms Elevkårers elevkårsgala” berättar Jacob Tilly stolt.

Vi är också väldigt stolta över er och det arbete som ni gör. Stort grattis!

Priset för Årets Elevkår tilldelas den elevkår som under året på bästa sätt lyckats tillvarata medlemmarnas intressen.

Odenplans elevkår gör det igen!