Nyanlända lärare examinerade

Nyanlända lärare examineras genom Arbetsplatsförlagt lärande på VRG

I september 2016 tog Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor emot sex nyanlända lärare från Snabbspåret på Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Onsdagen den 1 mars examinerades de första lärarna som deltagit i Snabbspåret på VRG.

Arbetsförmedlingen samarbetar med flera branscher där det råder yrkesbrist för att underlätta etableringen på arbetsmarknaden. För nyanlända lärare innebär det en 26 veckor lång utbildning, där föreläsningar/seminarier på Stockholms Universitet varvas med matchad arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en skola, i kombination med studier i yrkessvenska. Syftet är att ge deltagarna en orientering och fördjupad förståelse för det svenska skolväsendet.

Jeanette Clayton arbetar som lärare i engelska och franska på Viktor Rydberg gymnasium och är handledare för en deltagare inom Snabbspåret. Stockholms Universitet har gjort en intervju med Jeanette. Läs intervjun här.