Ny F-9 skola öppnar 2021 i Nacka

VR skolor, Nacka Kommun och Stena Fastigheter kan stolt meddela att en fjärde VRS skola, från F-klass till åk 9, öppnar i Nacka. VRS Nacka kommer att ha skolstart i augusti 2021.

2019-05-14

Stena Fastigheter tar över och bygger om Fisksätraskolan. Skolan öppnar igen höstterminen 2021 med plats för 540 elever. Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kommer att driva skolan som preliminärt ska heta Viktor Rydbergs skola i Nacka.

Varför startar vi en skola till?
Styrelsen för Viktor Rydberg skolor anser att vi, för att fortsätta att uppnå vår bästa kvalitet, bör

1. ge fler elever möjlighet att studera på VR-skolor
– Det större Stockholmsområdet växer snabbt i antal studenter och vi på VR-skolor vill göra vår del för att möta denna gemensamma utmaning.

2. erbjuda dynamiska tillväxtmöjligheter för våra anställda
– olika åldersgrupper, olika delar av staden och ytterligare möjligheter att prova nya utmaningar utan att lämna vår organisation.

Det är också spännande att arbeta med studenter från 6 till 19 år!

#growwithpurpose

VRS Nacka med planerad skolstart augusti 2021.

Ny skola i Fisksätra, Nacka

Länktips