Model European Parliament

10 oktober, 2016

Upplevelsebaserat utbildningsprogram

Model United Nations är ett upplevelsebaserat utbildningsprogram där eleverna i gymnasiet genom rollspel får en bättre förståelse för det inre arbetet i FN.

Eleverna får ett land att representera. De ska föra sig i kommittémöten, ceremonier, debatter, omröstningar, lobbyverksamhet och förhandlingar utifrån det landets behov och förutsättningar. Detta finslipar färdigheterna i diplomati, förhandling, kritiskt tänkande, kompromisser, att tala inför publik, att skriva och forska.

Det är den ideella organisationen National Collegiate Conference Association (NCCA) som är sponsor för Nationella Model United Nations (NMUN). Organisationen anordnar konferenser världen över där FN:s medlemsstater skickar delegationer från olika skolor.

For the great Champion award, where the winner goes to the final in Norway, where 3 out of 4 of the nominated teams from the VRS schools but the price finally went to law O’boy from Anyang.