Model European Parliament

10 oktober, 2016

Internationell simulering av Europaparlamentets sessioner

Model European Parliament (MEP) är en internationell simulering av Europaparlamentets sessioner. I detta utbildningsprogram lär sig eleverna att presentera motioner, att se över och revidera förslagen efter debatt, och att i slutet av sessionen rösta för eller mot motionerna i Generalförsamlingen.

Frågorna kan gälla säkerhet, integration, extremism, framtida energi och hur vi ska bli globala medborgare. Sessionerna hålls på engelska och involverar även samarbeten i utskott tillsammans med delegater från andra EU-länder.

Syftet är att genom rollspel ge ungdomarna verktyg för att bättre förstå deras värld, de utmaningar som våra politiska ledare står inför och att hitta lösningar på verkliga problem. VRG deltar varje år i MEP, och skickar delegater till det EU-land som är värd för sessionerna.

Våra elevers medverkan finansieras dels av Raoul Wallenbergs Stiftelse och dels genom utbildningsstöd från EU.

Här hittar du MEP:s officiella website.