Kunskapsresultat avgångselever på VR skolor läsåret 2019/2020

Då Skolverket har meddelat att de inte längre offentliggör betygsstatistik på skolnivå, väljer vi att redan nu publicera avgångselevernas resultat här.

Elever och skolornas personal jobbar intensivt genom året för att nå bästa möjliga resultat. Vi är stolta över skolornas resultat i år, efter en vårtermin som har varit extraordinär på många sätt.  

I den verksamhetsberättelse som Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor publicerar varje höst redovisas alltid kunskapsresultaten från det föregående skolåret. Se verksamhetsberättelsen från tidigare läsår på vår hemsida.

Verksamhetsberättelsen för läsåret 2019/2020 publiceras i sin helhet i oktober 2020.