Intervju: Lisa Dahlberg

Intervju

Rektor VRS Sundbyberg

Lisa Dahlberg

Rektor för Viktor Rydbergs skola Sundbyberg blir Lisa Dahlberg, verksam inom stiftelsen VR Skolor sedan 1998 och rektor på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan sedan 2012. VRG Jarlaplan är den skola inom stiftelsen som erbjuder Estetiska programmet, tillsammans med programmen Ekonomi och Samhälle.

Fråga

Vad ser du mest fram emot som rektor för VRS Sundbyberg?

Svar

Att få starta upp en ny grundskola med Stiftelsen Viktor Rydbergs vision – Hjärnan vill ha roligt. En skola med kunskap i fokus där eleverna får växa och utvecklas. Rent konkret ser jag fram emot att få träffa våra elever den första skoldagen i augusti.

Fråga

Varför tror du att du fick tjänsten som rektor för VRS Sundbyberg?

Svar

Jag har kunskap och erfarenhet av arbete på olika positioner i Stiftelsens skolor, nu senast som rektor på Viktor Rydberg Gymnasium Jarlaplan. Jag är en person med ganska mycket energi och med en vilja att utvecklas och att utveckla.

Fråga

Att starta upp en ny skola – hur ser du på den uppgiften?

Svar

Det är en ynnest att få den möjligheten! Att få vara med att bygga upp ett team som har eleven i centrum och som står bakom våra tankar om vad en bra skola ska vara. Jag är nyfiken och peppad inför den utmaningen.

Fråga

Vad har hållit dig kvar i 18 år på Stiftelsen Viktor Rydbergs Skolor?

Svar

Att jag hela tiden har fått utvecklas och pröva nya saker. Att jag både blivit utmanad samtidigt som jag har fått stöd i min yrkesroll. Självklart även den goda stämning som råder, både mellan kollegor, men också mellan vuxna i skolan och eleverna.

Fråga

Hur fungerar kunskapsutbytet i praktiken med de andra skolorna inom stiftelsen?

Svar

Genom både gemensamma konferensdagar och informella möten mellan ämneskollegor sker ett ständigt utbyte av pedagogiska metoder och upplägg. Vi har en delakultur som jag är väldigt glad över att få vara en del av.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare är strukturerad och skapar inspirerande och motiverande lärsituationer för eleverna. En portion humor är också en viktig komponent!

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Det är viktigt att det är läraren själv som väljer och styr undervisningsmetoder. Läraren ska göra det som hen är bäst på. Att arbeta med estetiska lärprocesser och i en digital lärmiljö är en självklarhet i Stiftelsens alla skolor.

Fråga

Var ligger rektors ansvar respektive lärarnas och föräldrarnas ansvar för kvalitet på undervisningen och elevernas lärande och kunskapsutveckling, som du ser det?

Svar

Det är rektorns och lärarnas ansvar att hålla en hög kvalitet på undervisningen och att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Självklart är det bra om föräldrarna stöttar sina barn, men det är ingenting skolan kan ta för givet. Att ha en nära och god kontakt med föräldrar genom exempelvis en föräldraförening är mycket värdefullt.

Fråga

Vad är lärarnas roll i utvecklings- och förbättringsarbetet inom undervisningen?

Svar

Att ständigt vilja utvecklas och lära nytt tillsammans med kollegor och elever. Att ha siktet inställt på vad eleverna behöver kunna i framtidens samhälle.

Fråga

Hur arbetar VRS med elevhälsa?

Svar

Vi har starka elevhälsoteam på alla våra skolor. För att kunna lära och utvecklas behöver eleverna må bra och vara i balans. Elevhälsoteamet jobbar både förebyggande och operativt när det är något som behöver lösas. Vi brukar säga att vi är snabbt på bollen.

Fråga

Vad är det första du vill göra när du börjar din tjänst?

Svar

När skolan startar i augusti vill jag se till att försöka lära mig så många av elevernas namn som möjligt. Det är viktigt att alla bli sedda och det betyder mycket när man börjar en ny skola.