Intervju: Mats Strandler

Intervju

Rektor VRS Fisksätra

Mats Strandler

Mats Strandler är rektor på Viktor Rydbergs skola Fisksätra sedan mars 2021. Inför verksamhetsstarten av VRS Fisksätra hösten 2021 arbetar Mats med att förbereda allt praktiskt inför skolstarten och rekrytera personal. Närmast kommer Mats från Nacka kommun där han under många år arbetat som lärare och skolledare. Mats är i grunden lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen.

Skärmavbild 2021-03-05 kl. 12.32.30

Fråga

Vad ser du fram emot mest med ditt rektorsuppdrag på VRS Fisksätra?

Svar

Självklart är det inspirerande att starta en skola från början och sätta karaktären på verksamheten tillsammans med medarbetare och elever. Jag har en bakgrund på högstadiet och ser även fram emot att få arbeta på en skola med elever från förskoleklass till årskurs 9.

Fråga

Vad fick dig att välja att arbeta inom Viktor Rydbergs skolor? 

Svar

Att starta en ny skola med en unik modell för antagning som bygger på både geografisk närhet och kötid. Min förhoppning är att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor kan bidra med det som krävs för att Viktor Rydbergs skola Fisksätra ska bli en skola som ger eleverna tilltro till sig själva och kunskaper för vidare studier.  

Fråga

Hur vill du att eleverna ska beskriva sin skola?

Svar

Här väljer jag att beskriva hur jag hoppas att en elev på skolan kommer svara på den frågan:  “På min skola bryr sig alla om varandra. Vi kan lita på de vuxna på skolan. Om någon gör något dumt säger alltid någon vuxen till. Jag tror att det är därför vi har så bra lektioner och lär oss så mycket.”

Fråga

Vad vill du att en elev som har gått på VRS Fisksätra ska ta med sig?

Svar

En elev på VRS Fisksätra ska ta med sig en nyfikenhet till fortsatt lärande och minnen från en lyckad skolgång. Om eleven träffar någon av de vuxna på skolan efter skolgången ska det väcka minnen till liv av vuxna som brydde sig både om att eleven trivdes och lärde sig mycket.

Fråga

Hur tror du att elever och medarbetare kommer märka att det är just du som är rektor?

Svar

Elever och medarbetare kommer att märka mig eftersom jag kommer att vara mycket hos eleverna. Jag tror inte på att leda en skola utan vara nära elever och medarbetare. Jag hoppas att min erfarenhet och kunskap om undervisning och skola ska bidra till elevernas lärande och trivsel.

Fråga

Vad är det som avgör hur eleverna lyckas på skolan?

Svar

God undervisning kräver ett gott ledarskap i klassrummet och goda relationer mellan elever och lärare. Med det som grund och med lärare som samverkar, lär av varandra och är öppna för att ta till sig av aktuell forskning kring undervisning så får våra elever en riktigt bra skola. Jag hoppas förstås att mitt eget engagemang i undervisningen även ska bidra till kvaliteten på undervisningen.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare skapar ett gott klimat i klassrummet, bygger goda relationer både elever emellan och mellan elever och vuxna. Läraren ska ha goda ämneskunskaper att falla tillbaka på men ändå inte vara rädd att pröva nytt. Det viktigaste är i slutändan att det märks att läraren tycker om att undervisa och gillar att vara bland eleverna. 

Fråga

VRS Fisksätra blir stiftelsens första skola med låg- och mellanstadie. Hur känns det att ta emot elever redan från förskoleklass? 

Svar

Jag ser verkligen fram emot att få starta med elever redan i förskoleklass. Att få följa elever från förskoleklass till årskurs 9 ger optimala förutsättningar att lägga grunden för livet efter grundskolan. Som rektor har jag alltid funnits nära elever och medarbetare, och med lägre åldrar på skolan är detta ännu viktigare för att skapa trygghet och trivsel på skolan.  

Fråga

Vad innebär det att nu förbereda en helt ny skola inför skolstarten?

Svar

Det innebär massor med praktiskt arbete, där mycket förstås handlar om lokaler, utrustning, schema och annat praktiskt. Eftersom stiftelsen nyligen startat två grundskolor finns det mycket intern erfarenhet att lära av, inte minst i rektorsgruppen. Jag har redan nu hunnit ta del av det goda samarbete som finns mellan rektorerna på stiftelsens skolor.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok