Intervju: Lisa Dahlberg

Intervju

Rektor

Lisa Dahlberg

Lisa Dahlberg är rektor på Viktor Rydbergs skola Sundbyberg (7-9) sedan verksamhetsstarten hösten 2017. Dessförinnan arbetade Lisa som rektor på VRG Jarlaplan under åren 2012-2017, men hennes arbetsplats har varit inom Stiftelsen redan sedan 1998 när hon började arbeta som dramalärare på VRG Odenplan och VRG Djursholm.

Lisa Dahlberg

Fråga

Vad är det bästa med att vara rektor på VRS Sundbyberg?

Svar

Det bästa är att få vara med och se alla elever utvecklas under sina tre år hos oss. Åren mellan 13-16 är spännande, eleverna går från att vara barn till ungdomar och det är härligt att få vara med på den resan. Vi har även en fantastisk personalgrupp där alla tar ansvar och arbetar för elevernas bästa. Jag tycker att vi har det rolig tillsammans och det hoppas jag att både elever och personal också tycker.

Fråga

Hur har det varit att starta upp en helt ny skola?

Svar

Att starta en ny skola är lite som en bergochdalbana, det tuffar på i början och sen drar det iväg, ibland med väldig fart och ibland i lite långsammare tempo. Tiden har gått fort och det har varit intensivt, men samtidigt väldigt roligt, intressant och stimulerande. Att byta från våra tillfälliga lokaler till vår nya fina skola efter två år, var en utmaning för både elever och personal, men nu har vi boat in oss och trivs fantastiskt bra. Det är också lyxigt att ha fått rekrytera all personal och att bygga ett team tillsammans med mina duktiga biträdande rektorer.

Fråga

Du är en av våra veteraner med 22 år inom Stiftelsen – vad har fått dig att stanna så länge i organisationen?

Svar

Jag har hela tiden fått utvecklas och pröva nya uppgifter och roller, från att vara lärare till biträdande rektor och nu, sedan åtta år tillbaka, rektor. Jag har både blivit utmanad samtidigt som jag har fått stöd i mina olika yrkesroller. Självklart har jag även uppskattat den goda stämning som råder, både mellan kollegor, men också mellan alla oss vuxna i skolan och eleverna. Det ska vara roligt att gå till jobbet/skolan – och det har jag!

Fråga

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Svar

Arbetsdagen startar med att jag är i vår entré och hälsar eleverna välkomna. Ofta har jag satt på någon trevlig musik. Dagen innehåller sedan möten med olika teman, som exempelvis medarbetarsamtal, elevhälsomöten och planeringsmöten. Jag äter alltid lunch i matsalen och försöker att sätta mig vid ett bord med elever som jag kanske inte känner så bra. Det ger mig en bra bild av hur det är att vara elev på vår skola och så får jag träna på att lära mig elevernas namn.

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

En bra lärare är strukturerad och skapar inspirerande och motiverande lärsituationer för eleverna. Lektionerna och arbetsformerna är varierade och eleverna inspireras att lära sig av varandra. För att kunna möta och utmana alla elever behöver en bra lärare ha förståelse för elevers olikheter. Goda ämneskunskaper och pedagogisk kunskap är grunden och en portion humor är ett extra plus.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Det är viktigt att läraren själv har möjlighet att välja och styra undervisningsmetoderna i klassrummet. Läraren ska göra det som hen är bäst på, då blir det också bäst för eleverna. Att arbeta med estetiska lärprocesser och i en digital lärmiljö är en självklarhet i alla Stiftelsens skolor, men speciellt hos oss på VRS Sundbyberg, där vi uteslutande använder oss av digitala läromedel och verktyg.

Fråga

Hur fungerar kunskapsutbytet i praktiken med de andra skolorna inom stiftelsen?

Svar

Genom både gemensamma konferensdagar och informella möten mellan ämneskollegor sker ett ständigt utbyte av pedagogiska metoder och upplägg. Vi har en delakultur som jag är väldigt glad över att få vara en del av. Vi har också ett givande samarbete mellan oss rektorer. Vi ses varje vecka tillsammans med vår skolchef, för att bland annat utbyta erfarenheter och ta gemensamma beslut. Det underlättar och ger god koll på vad som händer på våra olika Viktor Rydberg-skolor.

Fråga

Vad är lärarnas roll i utvecklings- och förbättringsarbetet inom undervisningen?

Svar

Att ständigt vilja utvecklas och lära nytt tillsammans med kollegor och elever är viktigt. Utöver det behöver de också ha siktet inställt på vad eleverna behöver kunna i framtidens samhälle. Lärare behöver också arbeta aktivt med att skapa och utveckla tillgängliga lärmiljöer för att kunna nå alla elever, oavsett förkunskaper och utmaningar.

Fråga

Vilket ansvar har du som rektor respektive skolans lärare och elevernas föräldrar, för elevernas lärande och kunskapsutveckling?

Svar

Det är rektorns och lärarnas ansvar att hålla en hög kvalitet på undervisningen och att följa upp elevernas kunskapsutveckling. Självklart är det bra om föräldrarna stöttar sina barn, men det är ingenting skolan kan ta för givet. Att ha en nära och god kontakt med föräldrar genom exempelvis en föräldraförening är mycket värdefullt.

Fråga

Hur arbetar ni med elevhälsa?

Svar

Vi har starka elevhälsoteam på alla våra skolor. För att kunna lära och utvecklas behöver eleverna må bra och vara i balans. Elevhälsoteamet jobbar nära lärarna och eleverna och har sitt fokus på det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet, samtidigt som vi är snabba på bollen om det händer något som behöver lösas snabbt.

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok