Intervju: Anna-Karin Sundmark

Intervju

Rektor VRG Jarlaplan

Anna-Karin Sundmark

Anna-Karin Sundmark är rektor på Viktor Rydberg gymnasium Jarlaplan sedan hösten 2019 när hon började arbeta inom Stiftelsen. Dessförinnan arbetade Anna-Karin som skolledare i Sigtuna kommun under många år. Hon är i grunden utbildad lärare i historia, geografi, religionskunskap och samhällskunskap.

Anna-Karin Sundmark

Fråga

Vad var det som fick dig att vilja arbeta inom Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor?

Svar

Jag tilltalades av att det är så tydligt uttalat att konst och vetenskap hör ihop och jag var länge nyfiken på om det bara var vackra ord eller om de verkligen betyder något i vardagen. Efter ett drygt år på Jarlaplan vet jag att det betyder mycket. Jag har aldrig varit på en arbetsplats där så många brinner för kreativa metoder och estetiska uttrycksformer i alla ämnen.

Fråga

Vad är viktigt för dig i ditt ledarskap som rektor?

Svar

Jag blev lärare en gång i tiden för att jag ville förändra världen genom att ge unga människor tillgång till kunskap och kultur. Jag är övertygad om att det gör världen till en bättre plats. Samma övertygelse förde in mig på skolledarbanan. Som rektor vill jag ge alla fantastiska medarbetare utrymme att göra det de är bäst på, oavsett om det är att undervisa, vägleda eller städa. Eleverna ska känna att skolan är till för dem och medarbetarna ska känna att jag litar på dem och deras kompetens.

Fråga

Vilket av Stiftelsens ledord tycker du är viktigast i skolans verksamhet?

Svar

Det går inte att rangordna ledorden, de hör ihop! Att ha eleverna i centrum innebär att arbeta med positiva förväntningar och att låta hjärnan ha roligt. Ett bra sätt är att låta konst och vetenskap följas åt hand i hand. Om vi gör allt det tillsammans når vi längre och våra elever växer med mening.

Fråga

Hur upplever du att eleverna på VRG Jarlaplan beskriver sin skola?

Svar

Det estetiska präglar mycket av skolarbetet, även om man går ekonomiskt eller samhällsvetenskapligt program och det är många elever som väljer VRG Jarlaplan just därför. Här finns många kommittéer och en väldigt aktiv elevkår som syns mycket, det är lätt att engagera sig. Många elever pratar om att vi har bra lärare som bryr sig om eleverna och att Jarlaplan är skolan för den som vill lära sig mycket.

Fråga

Vad är det som styr val av undervisningsmetoder och pedagogik på skolan?

Svar

Våra övergripande ledord om att hjärnan vill ha roligt, att konst och vetenskap hör ihop och att eleven ska vara i centrum är förstås vägledande för all undervisning. Vi har otroligt kunniga och välutbildade lärare. De anpassar metoderna till lektionens innehåll och vilken grupp de möter. Naturligtvis har lärare sina favoritmetoder, sådana som passar deras personlighet, som därför känns naturliga för både lärare och elever.

Fråga

Hur ser en vanlig dag för dig som rektor ut?

Svar

En vanlig dag? Finns det sådana? För det mesta börjar min dag på pendeltåget när jag tar fram telefonen och läser inkomna mail. När jag kommit till skolan tar jag oftast min kaffekopp med mig till entrén för att kunna hälsa eleverna välkomna. Sedan brukar min dag innehålla en del planerade möten och ganska många spontana besök från elever och personal som vill prata om olika saker. Jag äter ofta lunch i matsalen och mot slutet av dagen brukar jag hinna med en del administrativa uppgifter. Sedan skriver jag morgondagens agenda på tavlan utanför mitt rum så att alla kan se var jag är och vad jag gör. Innan jag går hem brukar jag göra några anteckningar om dagens händelser och då upptäcker jag för det mesta att dagen inte blivit som jag tänkte den skulle bli på morgonen.

Fråga

Vilket ansvar har du som rektor respektive skolans lärare och elevernas föräldrar för elevernas lärande och kunskapsutveckling?

Svar

Elevernas lärande är vår viktigaste uppgift och allra viktigast i det arbetet är ju faktiskt eleven. Det är trots allt eleven som lär sig! Läraren har ett ansvar att paketera stoffet, ge eleverna verktyg att angripa det och att uppmuntra, utmana och stödja eleverna att ta till sig arbetet. Som förälder är det viktigt att visa sitt intresse för studierna och att sätta skolarbetet främst. Man behöver inte kunna det som ens barn ska lära sig, det löser elever och lärare i samspråk, men man måste lita på att lärarna vill ens barns bästa och visa i handling att skolarbetet är viktigt. Min uppgift är att utmana och stödja lärarna och att säkerställa att vi hela tiden ligger i skolutvecklingens framkant.

Fråga

Hur fungerar samarbetet med lärarnas fackliga företrädare och elevkårens styrelse?

Svar

Det ligger i vårt gemensamma intresse att förbättra skolan och vi kan ofta mötas i en ömsesidig förståelse för att också när den andra parten har en annan uppfattning bottnar den i att man vill varandra väl. Samarbetet med elevernas och lärarnas fackliga företrädare är otroligt viktigt för att föra skolan framåt. Genom åren har jag lärt mig att om man vill gå fort ska man gå ensam, men om man vill gå långt ska man gå tillsammans!

Fråga

Vad kännetecknar en bra lärare?

Svar

Engagemang! En bra lärare gillar elever. Hen kan sitt ämne och vill att andra ska upptäcka hur spännande det är. En bra lärare är nyfiken och lär sig nytt själv. Det är också viktigt att en bra lärare är sig själv och därmed autentisk. Elever genomskådar direkt en lärare som försöker spela någon annan.

Fråga

Vad vill du att en elev som tar studenten från VRG Jarlaplan efter tre år på skolan ska ta med sig?

Svar

Jag vill att elever som tar studenten från oss ska veta att de kan lära sig nya saker hela tiden. De ska vilja vara goda samhällsmedborgare som med lust och nyfikenhet bidrar till vår demokrati. Jag vill att de har tillgång till bildning och kreativitet och att de ska bli lyckliga. Jag vill att de ska ha kraft och mod att förändra världen till en bättre plats!

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan och lära oss mer om våra användare. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Ok