Integritetspolicy

Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data på denna webbplats hanteras för att följa lagar, förordningar och riktlinjer:
– Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2018:218.
– Allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679) (GDPR).
– Datainspektionens riktlinjer för skolor.

Vilka personuppgifter lagrar vi?

För- och efternamn
E-mail

Ytterligare personuppgifter som behandlas

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.
En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Vad är den rättsliga grunden för insamlingen?

För att vi ska få behandla era personuppgifter krävs det som juridiskt sett kallas för en rättslig grund.
Den rättsliga grunden kan bäst översättas som en välgrundad anledning till att personuppgifter
behandlas. Här utgörs den rättsliga grunden av att ni, som registrerad, lämnat ert samtycke till att personuppgifterna behandlas.

Ändamål med insamlingen?

Ändamålet med insamling av uppgifterna är för att vi ska kunna kontakta er med information om våra skolor.

Hur får jag del av den lagrade informationen, får den raderad eller rättad?

Maila till minapersonuppgifter@vrskolor.se

Hur återkallar jag mitt samtycke till att ni behandlar mina personuppgifter?

Maila till minapersonuppgifter@vrskolor.se

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor
Frejgatan 30
113 49 Stockholm
08 – 622 21 00
minapersonuppgifter@vrskolor.se