högstadium

Utbildning och inriktningar

På Viktor Rydbergs skola lägger du en gedigen grund för studier på gymnasiet, samtidigt som du utvecklar din kreativa förmåga. Att akademiska prestationer och kreativitet går hand i hand är en tanke som genomsyrar undervisningen på VRS. Därför kännetecknas undervisningen av en omväxlande och varierad pedagogik. Alla sinnen involveras i lärandet och vi uppmuntrar eleverna att utveckla sin kreativitet. Våra högstadieskolor erbjuder möjlighet till kunskapsfördjupning genom utökade timmar inom ämnena musik, engelska och matematik.

Öppet hus

VRS Djursholm
2020-01-22 18:00-20:00

Vem kan söka?


VRS är fristående skolor som är öppna för alla elever som har rätt att gå i grundskolan. Finns det plats på skolan har alla som grundregel rätt att gå där oavsett om skolan ligger i den kommun där man är bosatt eller i en annan kommun. Det är huvudmannen för skolan som bestämmer hur många elever som kan tas emot på skolan.

Antagning och urval VRS Vasastan

Antagning till Viktor Rydbergs skola Vasastan sker genom anmälan till vår kö. Din plats i kön baseras på anmälningsdatum och tid. Vi har syskonförtur gällande syskon folkbokförda på samma adress och som är placerad på skolan under det år syskonet antas. Besked om antagning för åk 7 skickas ut digitalt i januari, så se till att uppdatera e-postadresser i köregistreringen.

Antagning och urval VRS Sundbyberg

Antagning till Viktor Rydbergs skola Sundbyberg sker genom anmälan till vår kö. Din plats i kön baseras på anmälningsdatum och tid. Vi har syskonförtur gällande syskon folkbokförda på samma adress och som är placerad på skolan under det år syskonet antas. Besked om antagning för åk 7 skickas ut digitalt i februari, så se till att uppdatera e-postadresser i köregistreringen.

Antagning och urval VRS Djursholm

Viktor Rydbergs samskola Djursholm är en friskola som är öppen för alla sökande, oavsett vilken kommun de bor i. Om antalet sökande överstiger antalet platser sker intagning enligt närhetsprincipen. Om eleven söker till Spetsinriktning Engelska eller Musikprofil, använder dock skolan av Skolverket medgivna tester och prov som villkor för antagning eller för urvalet av elever.
Ansökan görs under skolvalsperioden under januari och februari det året barnet ska börja i åk 7, via Danderyds kommuns hemsida. Detta gäller för elever som är folkbokförda i Danderyds kommun och i annan kommun. Skolvalperioden är nu öppet för HT18. Du kan däremot anmäla intresse till VRS Djursholm.

Viktiga datum

VRS Vasastan
14/06-21/08

Sommarlov

VRS Djursholm
19/08

Terminsstart åk.7 kl.09.00

VRS Sundbyberg
20/08

Skolstart åk.7 kl.09.00

VRS Djursholm
20/08

Terminsstart åk.8 & 9 kl.09.00

Filtrera nyheterna genom att välja en typ nedan


Till alla nyheter