Språkintroduktion

Om introduktionsprogrammet

Språkintroduktion ska ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, engelska och matematik. Målet är att eleven ska uppnå behörighet till gymnasieskolan eller till annan utbildning. Språkintroduktion anpassas individuellt efter varje enskild elevs behov.

Om utbildningen

Undervisningen har tyngdpunkt i svenska eller svenska som andraspråk, och innehåller även de grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Du studerar på heltid och följer din individuella studieplan. Man kan välja konstnärliga, teoretiska eller idrottsliga valbara kurser och på så sätt skapa önskad profil för vidare studier. Man kan inte få en examen från ett introduktionsprogram. Däremot får man ett gymnasieintyg på den genomförda utbildningen.

Hur ansöker man?


Om du vill gå Språkintroduktion på VRG är du välkommen till skolans expedition för att anmäla dig. Det går bra att boka en besökstid eller att göra anmälan via mejl, fyll i kontaktformuläret nedan så återkommer vi!

Hur går antagningen till?

Skolan validerar och bedömer elevens kunskaper för att anpassa nivån på utbildningen, och avgör även vad som menas med “nyligen anlänt”. Välkommen till oss i mån av plats.

Det här behöver du för att anmäla dig

A

Anmälan sker på VRG Odenplans expedition, på Frejgatan 30. Närmsta T-bana är gröna linjen på Odenplan.

B

Vid besöket ska du fylla i en blankett om dina personuppgifter. Ta med dig id-handlingar.

C

Visa upp den kartläggning som har gjorts om din tidigare skolbakgrund.

Vem kan söka till Språkintroduktion

Kriterier för att söka

Alla ungdomar som nyligen har anlänt till Sverige och saknar godkända betyg från grundskolan som krävs för ett nationellt program, både yrkesinriktat och teoretiskt program på gymnasienivå är välkomna att söka.

  1. Om du är asylsökande och nyanländ kan du börja på Språkintroduktion från och med höstterminen det år du fyller 16 år till dagen innan du fyller 18 år.
  2. Om du har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt kan du börja på Språkintroduktion från och med höstterminen det år du fyller 16 år till och med mitten av vårterminen det år du fyller 19 år.

Tillgängligt på dessa skolor

VRG Odenplan

Frejgatan 30, 113 49 Stockholm

08-622 21 50


VRG Jarlaplan

Kungstensgatan 6, 114 25 Stockholm

08-622 21 00

Blankett

När du ansöker till Språkintroduktion fyller du i en blankett. Du är välkommen upp på expeditionen och få hjälp med detta, men du kan redan innan skriva ut blanketten hemma om du vill veta vilken information som efterfrågas.

Vad gör jag nu?

Boka tid

Kontakta skolan och boka tid för att anmäla dig. Om du behöver tolk, meddela på vilket språk!

Förbered dig inför besöket

Du måste kunna visa upp ditt LMA-kort från Migrationsverket eller ID-kort om du har fått uppehållstillstånd. Meddela oss om du inte har fått en utvärdering om din skolbakgrund.

Viktiga datum