Gymnasieprogram

Våra program och inriktningar

Vi är övertygade om att konstnärliga uttrycksformer utvecklar kreativitet och uppfinningsrikedom också i de teoretiska ämnena. Därför satsar vi på att erbjuda en högkvalitativ undervisning i de estetiska ämnena och blandar också in estetiska uttryckssätt i den teoretiska undervisningen. Undersök vilken skola som erbjuder det program du är intresserad av, och den inriktning som passar dig! Alla program på VRG är högskoleförberedande.

Öppet hus

VRG Odenplan
2019-12-03

Vem kan söka?

Stiftelsens gymnasieskolor har riksintag, vilket innebär att din nuvarande bostadsort inte har någon betydelse för dina möjligheter att söka. Skolpengen betalas av din hemkommun och täcker undervisning, elevhälsa och måltider. VRG samarbetar med Gymnasieantagningen i Stockholms län, som samordnar och utför antagningen av elever till gymnasieskolorna i regionens kommuner.

Hur fungerar antagningen?

Kontakta studievägledaren i din skola för information om hur du söker gymnasieskola. Om du söker ett estetiskt program eller inriktning behöver du även skicka in en särskild bilaga som du hittar på det aktuella programmets sida sedan blir du kallad till ett färdighetsprov. Se till att vara väl förberedd genom att gå in på den aktuella inriktningen och läsa om detaljerna kring färdighetsprovet.
Den automatiska antagningsprocessen fungerar enligt följande, om du kommer in på ditt förstahandsval, faller du bort från kön på dina lägre val men om du kommer in på ditt andrahandsval står du kvar i kön till ditt förstahandsval. Välj skola och inriktning efter dina önskemål och inte efter var du tror att du kan komma in!

Viktiga datum

VRG Sundbyberg
19/08

Skolstart

VRG Djursholm
19/08

Skolstart åk.1 kl.09.00

VRG Odenplan
19/08

Skolstart åk.1

VRG Sundbyberg
19/08

Föräldramöte