Future City Minecraft

10 oktober, 2016

Framtidens stad!

Med kreativitet, kunskap och samarbete bygger eleverna framtidens stad. Syftena är att öka nyfikenheten och kunskapen kring teknik och yrken inom samhällsbyggnad och att skapa intresse kring hur vi skapar ett hållbart samhälle.

Future City är en tävling för åk 6-9 som spänner över ämnena kemi, fysik, biologi, samhällskunskap och svenska. Eleverna tänker fritt och inspireras av dagens tekniska lösningar. Hur ser framtidens stad ut? Vem bor där? Hur transporterar vi oss själva och gods? Projektet består av flera delmoment. Eleverna bygger bl.a. en modell av staden, skriver en uppsats och med hjälp av dataspelet Minecraft bygger de sedan upp och visualiserar sin stad.

– Syftet med projektet är att eleverna ska tvingas ta ställning i exempelvis olika miljöfrågor för att veta vad de ska bygga i spelet. Det skapar en lust att lära sig saker, säger Lena Brännström, lärare i NO och matematik. I spelet har eleverna byggt hus som bland annat har kärl för källsortering och elförsörjning via vind- och vattenkraft och solceller.

Future City är ett projekt som låter eleverna utveckla kompetenser som främjar entreprenörsskap genom att ta initiativ, visualisera idéer och lösa problem tillsammans i grupp. Vi ger eleverna de verktyg de behöver för att kunna hantera dagens föränderliga samhälle. Både i skolarbetet och när de kommer ut i arbetslivet.

Future City drivs i samarbete med samhällsbyggnadssektorn. Några av arrangörerna är Lantmäteriet, Trafikverket och Sveriges Byggindustrier.

Bidrag till Future City från Viktor Rydbergs skola Vasastan 2016

Finalen 2015 då VRS Vasastan blev Årets Future City-skola! År 2016 vann VRS Vasastan Samhällsbyggarnas pris för Bästa förslag för minskad klimatpåverkan.