First Lego League

26 november, 2015

Naturvetenskap och teknik!

First LEGO League är en kunskaps- och teknologitävling för elever i åldern 10-16 år. Varje år kommer ett nytt och inspirerande uppdrag med ett samhällsaktuellt tema. Våra elever i åk 8 har det som ett återkommande projekt.

Tävlingen består av tre delmoment inom forskning, teknik och marknadsföring. I del ett ska laget definiera ett problem, forska i fakta och därefter presentera en lösning. I moment två får laget i uppgift att bygga en robot som ska lösa uppgifter på en bana. I moment tre ska laget arbeta för att marknadsföra sitt eget lag och det projekt de arbetar med. Lagen har åtta veckor på sig att färdigställa projektet.

I uppdragen finns inget facitsvar, utan lagen kan arbeta fritt genom att använda sin uppfinningsrikedom och kreativitet och själva välja hur stor insats de ska lägga i projektet. Några exempel på kriterier för att vinna priser är engagemang, samarbete, hållbar robotkonstruktion, effektiva program samt tydliga och innovativa lösningar.

Syftet med projektet är att bidra till att öka intresset för naturvetenskap och teknik, genom att utmana deltagarna med motsvarande problemställningar och arbetsmetoder som används i det verkliga arbetslivet.