Finn Upp

10 oktober, 2016

Uppfinn och lär

Finn upp är Sveriges största uppfinnartävling för åk 6-9. I Finn upp används uppfinnande som ett sätt att lära.

Eleverna får identifiera ett problem i sin vardag och får sedan försöka lösa problemet med en egen uppfinning. Det kan vara helt nya saker eller förbättringar av sådant som redan finns. Alla idéer är välkomna!

Syftet med Finn upp är att tidigt väcka innovationslusten hos unga samt öka det entreprenöriella lärandet med målet att bidra till en ny generation innovatörer och entreprenörer för framtidens arbetsmarknad. Organisationen arbetar även för att stärka ungas självförtroende och förmåga att tro på sina egna idéer.

Finn upp arrangerar årligen Sveriges största uppfinnartävling för högstadiet och drivs av den ideella organisationen Ingenjörsamfundet.