Program och skola

Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle, VRG Sundbyberg.

Elma gick på högstadiet på VRS Sundbyberg och såg det som en naturlig övergång till VRG Sundbyberg eftersom hon var nöjd med både skolan och lärarna. Man lär även känna många elever på skolan då man läser gemensamma kurser med andra klasser, berättar hon.

Fråga

Varför sökte du till VRG Sundbyberg?

Svar

Jag gick på högstadiet på VRS Sundbyberg och gillade verkligen skolan och lärarna. Att då få kunna fortsätta inom Viktor Rydberg kändes helt rätt för mig. Jag visste vad jag kunde förvänta mig och det var därför en väldigt skön övergång mellan grundskolan och gymnasiet.

Fråga

Hur är det att gå just Naturvetenskapsprogrammet inriktning naturvetenskap och samhälle?

Svar

Jag är väldigt nöjd över mitt val av program. Vi läser flera olika typer av ämnen och jag får därmed en väldigt bred och varierad utbildning. Jag gillar även att läsa Natur-Sam då det öppnar upp mycket framtida möjligheter.

Fråga

Vilka individuella kurser har du valt att läsa?

Svar

De individuella kurserna jag har valt är Spanska 4, Matematik 4 och Naturvetenskaplig specialisering/Kriminalteknik.

Fråga

Vad får du lära dig om naturvetenskap och samhälle?

Svar

När man läser Natur-Sam får man läsa flera olika typer av ämnen. I kurserna ingår de mest ”typiska” naturämnena vilket är Matematik 1-3, Biologi 1-2, Kemi 1 och Fysik 1. Alla de här kursen har på olika sätt lagt en grund för det jag har lärt mig inom naturvetenskap. Gällande samhällsämnen har jag läst Samhällskunskap 1-2, Historia 1, Geografi 1, Religion 1 och Humanistisk samhällsvetenskaplig specialisering. Att få läsa alla dessa kurser skapar en stor variation då naturämnena och sam-ämnena skiljer sig starkt från varandra.

Fråga

Berätta om en lärare som du gillar, vad utmärker hen?

Svar

Min matematiklärare och min handledare inom gymnasiearbetet var även min kemilärare i tvåan. Jag uppskattar verkligen hens sätt att lära ut. Hen ser alltid till att förklara på sätt som alla förstår och kommer ständigt på nya sätt att förklara svåra fenomen inom matematiken och kemin. Hen vill alltid se alla lyckas vilket är något som visas genom hens stora engagemang på lektionerna men även utanför lektionstid.

Fråga

Vad gillar du mest med VRG Sundbyberg?

Svar

En av sakerna jag gillar mest med VRG Sundbyberg är gemenskapen som skolan är med och bidrar till. Vi har gemensamma kurser med andra klasser, exempelvis kemi och biologi, vilket gör att man får lära känna människor utanför sin egen klass.

Fråga

Vad såg du fram emot mest när du började på ditt program?

Svar

När jag valde Natur-Sam visste jag inte riktigt vilka kurser som ingick men jag visste att det var en bred linje. Jag såg fram emot att få läsa flera olika typer av ämnen som alla var utmanande på olika sätt.

Fråga

Varför tycker du framtida elever ska ansöka om att gå på Natur-Sam på VRGS?

Svar

Natur-Sam är en väldigt bred linje vilket gör att man får läsa flera olika typer av kurser som utmanar en på olika sätt. Det är även en väldigt bra linje då den skapar en stor möjlighet gällande framtida studier vilket är skönt om man som jag inte vet vad man vill bli.

Fråga

Vilken är din favoritkurs?

Svar

Den kursen jag tycker har varit roligast att läsa är Kemi 1. Det var en rolig och utmanande kurs samt så hade jag en väldigt bra lärare.

Fråga

Vad tror du att du kommer ta med dig från din tid på VRG?

Svar

Från min tid på VRG kommer jag dels ta med mig kunskap som är bra inför framtiden men även vänner som jag har lärt känna under mina 3 år.

Fråga

Vad vill du göra efter studenten?

Svar

Först vill jag ta en paus från studier och prova på hur livet utanför skolan fungerar. Efter det vill jag börja studera men vet inte vad just nu.

Fråga

Vad driver dig framåt?

Svar

Jag vill alltid göra mitt bästa och försöker alltid prestera på topp. En av anledningarna till det är att jag vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för mig själv.