”När två av Viktor Rydbergs gymnasier skulle slås ihop protesterade hundratals elever. Men när det nya campuset nu öppnar tycks ilska ha vänts till förväntan.”