Digitaliseringen kan ge både pedagogiska och ekonomiska vinster

19 februari, 2015

”En gedigen infrastruktur är en framgångsfaktor”

 

Två skolledare, en från Kramfors och den andra vår egen skolchef Kristy Lundström i Stockholm, blev intervjuade av #skolDigiplan, en handlingsplan för digitalisering av skolvärlden.

 

Av alla intervjufrågor så svarade de två skolledarna lika på många frågor. En av frågorna som de är ense i är att ett mobilförbud i klassrummet är inte rätt väg att gå. ”‒ En gedigen infrastruktur är en framgångsfaktor. Nätverket måste tåla strömmande media, och lärarna ska inte behöva lägga tid och ork på att det tekniska ska fungera.”

”‒ Vi måste både verka idag och vara beredda för imorgon. Skolan ska gynna en beredskap hos eleverna att ta sig an nya uppgifter. Den känslan kommer att följa dem hela livet, säger Kristy Lundström.”

Här kan ni läsa hela artikeln i detta intressanta och högst aktuella ämne.

Dela nyheten