European Youth Parliament

10 oktober, 2016

Bli en tolerant och aktiv medborgare

European Youth Parliament (EYP) är ett utbildningsprogram som sammanför unga människor från hela Europa för att diskutera aktuella ämnen från ett parlamentariskt perspektiv.

Syftet är att inspirera ungdomar att bli öppna, toleranta och aktiva medborgare. EYP finns i 40 europeiska länder och organiserar nästan 600 evenemang varje år.

EYP erbjuder studenterna en möjlighet att lära utanför klassrummet och skolan, att utsättas för nya situationer i ett internationellt sammanhang och att knyta kontakter över hela Europa. Stiftelsen VR ser deltagande i dessa typer av program som en viktig del av skolornas internationella profil.

EYP anordnar internationella sessioner, där varje lands delegation har gått igenom en nationell urvalsprocess som omfattar flera nivåer av regionala och nationella EYP-sessioner.

VRG-studenter från Djursholm och Odenplan har inbjudits att representera Sverige vid EYP-sessioner i Turkiet och Rumänien. Styrelsen EYP Sverige lovordade delegationer från båda skolorna för deras ”well-rounded performance at the 12th National Session of EYP Sweden”.